Argumenterande text: Fosterdiagnostik med genetiska metoder - Naturkunskap 2

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 1
  • Naturkunskap 2
  • C
  • 2
  • 532
  • PDF

Argumenterande text: Fosterdiagnostik med genetiska metoder - Naturkunskap 2

En kort, argumenterande text som beskriver hur fosterdiagnostik med genetiska metoder genomförs, samt fördelar och nackdelar i frågan.

Utdrag

"Detta är en undersökning som alla föräldrar får göra under graviditeten för att kunna upptäcka missbildningar, sjukdomar eller skada på barnet. Då kan man t ex upptäcka om barnet har ryggmärgsbrock. De allra flesta barn föds friska, endast 2 % föds med denna avvikelse.

Att göra denna undersökning är frivillig. Man får välja själv om man vill göra den eftersom att vissa tycker att det är onödigt och vill inte behöva gå runt och oroa sig över diagnosen barnet kan ha. Det kan även vara bra att göra denna undersökning för att kunna förbereda sig när barnet kommer. Tyvärr kan inte fosterdiagnostik garantera ett friskt barn, den kan bara utesluta vissa sjukdomar. Denna undersökning måste göras innan graviditetsvecka 18, eftersom att man ska kunna få chans att göra en abort."... Köp tillgång för att läsa mer

Argumenterande text: Fosterdiagnostik med genetiska metoder - Naturkunskap 2

[0]
Inga användarrecensioner än.