Argumenterande Text: Genmodifiering

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
 • Svenska 2
 • MVG
 • 4
 • 1635
 • PDF

Argumenterande Text: Genmodifiering

En argumenterande text i Svenska 2 där eleven tar ställning för genmodifiering. Eleven beskriver vad genmodifiering och GMO innebär, och beskriver sedan vad genmodifiering kan användas till genom ett exempel med öringar. Vidare så bemöter eleven skeptisism mot genmodifiering och beskriver slutligen även hur både Sverige och omvärlden ställt sig i frågan.

Lärarens kommentar

Kommentar samhällskunskap A: Fördjupning arg.text MVG
Relevant fakt, analyserar och resonerar utifrån olika perspektiv, drar relevanta slutsatser.

Kommentar Svenska B: Argumenterande text 1,2 MVG

Utdrag

"Föreställ dig snabbväxande grödor innehållande en hög halt av olika nyttiga ämnen eller bakterier som specialdesignas för industriella syften. Det låter som en önskedröm.

Denna önskedröm kan komma att uppfyllas tack vare modern genteknik. Inom gentekniken finns det en gren vars syfte är att målmedvetet förändra arvsmassan hos en organism så att den får önskade egenskaper. Denna gren kallas genmodifiering (GM).

En genetiskt modifierad organism (GMO) har tillförts främmande gener med hjälp av genetik. Organismen bär på de nya generna i alla dess celler och kan föra dem vidare till nästa generation. GM används i dagsläget på djur, växter och bakterier. Vanligaste områdena för genmodifiering är forskning, läkemedelsindustrin och jordbruk. Inom jordbruket används GM för att förädla växter och, till exempel, göra dem mer resistenta mot angrepp från skadeinsekter..."... Köp tillgång för att läsa mer

Argumenterande Text: Genmodifiering

[4]
Användarnas bedömningar
 • 2016-05-18
  Skriven av Gymnasieelev på 2. IB
  kanon inte riktigt vad jag sökte men ändå bra
 • 2015-02-15
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  väldigt bra argumentation tack
 • 2015-08-27
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  en bra uppsats om genmodifiering
 • 2014-10-15
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  ............................