Argumenterande Text om Genteknik

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
 • Filosofi 1
 • A
 • 5
 • 2014
 • PDF

Argumenterande Text om Genteknik

En längre argumenterande text som diskuterar det etiska dilemmat som uppstår med genetik och möjligheten att "skräddarsy" sina barn. Eleven frågor bland annat: Att designa, eller inte designa sitt barn? Är det etiskt rätt att ändra gener, där konsekvenserna kommer innebära evolutionära förändringar ur ett längre perspektiv? För- och nackdelar presenteras, och eleven ger slutligen sin egna syn på ämnet.

Uppsatsen är skriven i Estetisk kommunikation 1.

Lärarens kommentar

bra använding av begrepp och en ökad förståelse om ämnet för läsaren. Du använder de olika etiska modellerna på ett mycket bra sätt.

Utdrag

"Tekniken utvecklas fortare än någonsin och ett hett ämne har blivit gentekniken med anledningen att den inte längre bara berör djur och växter utan även oss människor. Den vanligaste invändningen mot gentekniken är att den 'strider mot naturens ordning'.

I ett framtidsscenario har nu Robin och Kim möjligheten att skräddarsy sitt eget barn men frågan kvarstår: är det rätt att få designa sitt eget barn genom att ge sig själv friheten att få välja? Är det etiskt rätt att ändra i generna som tidigare varit slumpmässigt med naturligt urval där konsekvenserna kommer innebära evolutionära förändringar ur ett längre perspektiv.

Kim och Robin som är i den övre trettioårsåldern har under många år försökt få sitt efterlängtade barn men aldrig riktigt lyckats. Efter etiskt övervägande där Robin fick ta hänsyn till sin religiösa bakgrund samt sin ärftliga sjukdom har de nu valt att använda sig av den nya gentekniken för att bli föräldrar..."... Köp tillgång för att läsa mer

Argumenterande Text om Genteknik

[7]
Användarnas bedömningar
 • 2015-04-13
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Väldigt genomgripande och välskriven. Otroligt bra!
 • 2015-06-11
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Mycket användbar, vart till mycket hjälp
 • 2015-05-17
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Mycket intressant och välskriven text.
 • 2014-12-22
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  bra, intressant, väcker debatt