Argumenterande text: Gentester och fosterdiagnostik - Naturkunskap B

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Estetiska programmet (före 2011) Årskurs 2
 • Naturkunskap B
 • A
 • 2
 • 859
 • PDF

Argumenterande text: Gentester och fosterdiagnostik - Naturkunskap B

En argumenterande text där eleven diskuterar förekomsten av gentester och fosterdiagnostik. Först presenteras bakgrundsfakta där eleven förklarar vad begreppen innebär och vad de används till, och sedan diskuteras dess användning med särskilt fokus på de etiska frågor man ställs inför.

Notera att källor saknas.

Lärarens kommentar

Mycket välskrivet arbete. Du diskuterar intressanta frågor och du gör det både utförligt och nyanserat från flera perspektiv. Jättebra! Din faktadel är utförlig och eftersom du redogör för flera olika diagnostiker blir den också nyanserad. Generellt är du väldigt tydlig och exakt i ditt språkbruk. Kanon!

Innehåll

- Inledning
- Fakta
- Diskussion

Utdrag

"Inledning:
Hur hade du reagerat ifall du fick reda på att du led av en ärftlig sjukdom? De flesta hade nog valt att berätta det för sina närmaste, men är det verkligen rätt med tanke på att någon i din släkt förmodligen lider av samma sjukdom och kanske inte vill ta del av den informationen? Och ska man få reda på ifall ens foster lider av någon avvikelse som t.ex. ett hjärtfel eller Downs syndrom?

Fakta:
Nu för tiden så sker fosterdiagnostik rutinmässigt för gravida kvinnor. För er som inte vet vad fosterdiagnostik innebär så är det när man utför undersökningar på fostren när de ännu befinner sig i livmodern. De vanligaste diagnostiksmetoderna är en ultraljudsundersökning (där man då undersöker livmoden) och ett fostervattensprov. Med hjälp av dessa metoder så kan man bl.a. beräkna tidpunkten för förlossningen, ta reda på vilket kön fostret har och även konstatera ifall barnet har några skador eller riskerar att utveckla en allvarlig sjukdom. Skulle man dock upptäcka någon avvikelse hos fostret så krävs det oftast fler undersökningar än en för att man ska kunna förstå vilken sorts avvikelse det handlar om."... Köp tillgång för att läsa mer

Argumenterande text: Gentester och fosterdiagnostik - Naturkunskap B

[6]
Användarnas bedömningar
 • 2015-04-23
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Diskussionen är intressant och läsvärd. Dispositionen är dock långtråkig och det förkommer talspråk ibland, som exempelvis "enligt mig". Källor saknas.
 • 2014-12-01
  Skriven av Studerande på Termin 3
  Verkligen toppklass! Suverän balans i texten mellan fakta och etiska frågor. 6 stjärnor!!!
 • 2017-05-08
  naturskunskaps räddare utan detta hade jag varit körd
 • 2016-10-19
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  llllllllllllllllllllllllllll