Argumenterande Text: Monarki i Sverige

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
 • Svenska B
 • MVG
 • 2
 • 724
 • PDF

Argumenterande Text: Monarki i Sverige

En kort argumenterade text om Monarki i Sverige, där eleven ger anledningar för varför Sverige borde avskaffa monarkin. Eleven diskuterar bland annat fördelar och nackdelar med det svenska kungahuset, samt reflekterar kring möjligheten för Sverige att bli republik.

Innehåll

För Sverige i framtiden

Utdrag

"För Sverige i tiden. Det är det valspråk som ”vår” kung, Karl XVI Gustaf, har som valspråk. Detta anser jag vara något ironiskt, och nästan provocerande, eftersom kungahuset inte utför någon som helst nyttig tjänst för Sverige och inte bidrar till utvecklingen av det samhälle vi lever i.

Samhället ja, det som präglar oss som svenskar. Om man skulle fråga någon från ett annat land vad som är utmärkande för Sverige skulle de nog säga ABBA, IKEA och demokrati.

En av demokratins grundpelare är att de som styr vårt land ska vara folkvalda representanter, och så vitt jag vet har befolkningen inget att säga till om angående tillsättandet av statschef."... Köp tillgång för att läsa mer

Argumenterande Text: Monarki i Sverige

[5]
Användarnas bedömningar
 • 2014-01-26
  Bra argument, men hade önskat längre tal och mer ingående
 • 2014-02-09
  asjbdjaksdnasjkdbasdnasjkdnasodjbnaskdnasd
 • 2015-01-29
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Helt och hållet bra skrivet
 • 2013-03-18
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  brabrabrabrabrbarbabrabra