Selektiv abort och fosterdiagnostik | Etik och Moral

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 3
 • Samhällskunskap 1b
 • MVG
 • 2
 • 1013
 • PDF

Selektiv abort och fosterdiagnostik | Etik och Moral

En argumenterande text där eleven undersöker frågan: "Är selektiv abort grundad på fosterdiagnostik etiskt försvarbart?". Notera att källor saknas.

Lärarens kommentar

Väldigt omfattande och bra skriven.

Utdrag

"Att bestämma rätt och fel är någonting varje lands regering arbetar med. Man reglerar lagar och regler som man bestraffas för om man inte följer dem. Men det finns ett annat beslut. Ett beslut som till viss del måste ta hänsyn till landets lagar och regler men som man även själv måste ta, det etiska och moraliska valet. Varje människas etiska val speglas av dennes människas moral. Och i många fall ser det även ut såhär i dagens moderna samhälle, man måste ta ett eget ställningstagande. Så den fråga jag vill ställa er lyder: är selektiv abort grundad på fosterdiagnostik etiskt försvarbart?"... Köp tillgång för att läsa mer

Selektiv abort och fosterdiagnostik | Etik och Moral

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2016-02-24
  Det hjälpte mig jätte mycket tack
 • 2017-04-07
  Skriven av Studerande på Termin 11
  braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Material relaterade till Selektiv abort och fosterdiagnostik | Etik och Moral.