Arikmedes princip | Labbrapport | Fysik A

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
 • Fysik A
 • A
 • 3
 • 650
 • PDF

Arikmedes princip | Labbrapport | Fysik A

En labbrapport i Fysik A, där eleven undersöker Arkimedes princip och sambandet mellan lyftkraft och tyngden hos en undanträngd vätska.

Lärarens kommentar

Välskriven diskussion, bra genomförd labb.

Innehåll

Inledning
- Bakgrund
- Syfte
- Hypotes

Utförande
- Materiel
- Beräkningar

Resultat
Diskussion
Felkällor
Slutsats

Källförteckning

Utdrag

"Utförande
Materiel: Dynamometer, 2 olika vikter och lyftbara föremål (metall cylinder/stav), mätglas

Vi började med att undersöka föremål 1 ( ) genom att mäta tyngden hos i luft och vatten med en dynamometer. I luft hade tyngden 0,27 N, och i vatten hade den 0.16 N. Sedan undersökte vi hur mycket vattennivån höjdes när vi sänkte ner hela föremålet i vattnet. Då använde vi oss av ett mätglas med 60 ml vatten i. Det visade sig att vattennivån höjdes 10 ml.
Sedan gjorde vi samma sak på föremål 2 ( ). hade tyngden 0.86 N i luft och 0.76 N i vatten. Även här höjdes vattennivån med 10 ml.

Beräkningar:
F1:
Vattnets lyftkraft: 0,27-0,17=0.1 N
Vattennivå med F1 i vattnet: 70 ml
Mängd vatten som F1 har trängt undan: 10 ml (10cm3)
Vattnets densitet: 0.998x10(3) kg/m3
Undanträngda vattnets massa: 9.98 g
Undanträngda vattnets tyngd: (ca 0.1 N)
Vattnets lyftkraft jämfört med undanträngda vattnets tyngd: Likvärdiga

F2:
Vattnets lyftkraft: 0.86-0,76=0,1 N
Vattennivå i F2: 70 ml
Mängd vatten som F2 trängt undan: 10 ml (10cm3)
Vattnets densitet: 0.998x10(3) kg/m3
Undanträngda vattnets massa: 9.98 g
Undanträngda vattnets tyngd: (ca 0.1 N)
Vattnets lyftkraft jämfört med undanträngda vattnets tyngd: Likvärdiga"... Köp tillgång för att läsa mer

Arikmedes princip | Labbrapport | Fysik A

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2015-03-03
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  språket är informellt, men anars en bra och tydlig rapport
 • 2016-12-21
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn