Armeniska folkmordet | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 1
  • Historia 1b
  • D
  • 8
  • 1854
  • PDF

Armeniska folkmordet | Fördjupningsarbete

Ett fördjupningsarbete om det armeniska folkmordet, som avser att redogöra för dess förlopp samt orsaker och konsekvenser.

Syfte & frågeställning

Syftet till rapporten är att jag vill upplysa människor om hur denna händelse börjat och slutat samt påminna människor om att ett så stort krig även kan skada andar folkgrupper som inte är direkt inblandade. Jag ska undersöka vad det var som hände under folkmordet på Armenier 1915 till 1917 och varför det hände. Jag ska även ta upp konsekvenserna av händelsen.

Frågeställningarna är:

• Vilka var Armenierna?
• Vad var det som hände under folkmordet på Armenier?
• Vad var orsakerna till folkmordet på Armenier?
• Vilka var konsekvenserna av folkmordet på Armenier?

Innehåll

Armeniska folkmordet

- Syfte & frågeställning
- Materialpresentation
- Resultat
- Vem var Armenierna?
- Vad var det som hände under folkmordet på Armenier?
- Vad var orsakerna till folkmordet på Armenier?
- Vilka var konsekvenserna av folkmordet på Armenier?
- Diskussion
- Slutsats
- Källförteckning

Utdrag

Inledning
Jag ska skriva om folkmordet på Armenier. Anledningen till att jag valde ämnet är att: Denna händelse skedde under 1:a Världskrigets ”skugga”. Världen var så insatt av kriget mellan De Allierade (Storbritannien, Frankrike, Ryssland) och Centralmakterna (Tyskland, Österrike, Osmaniska Riket och Italien). Ingen talade mycket om denna händelse.
Medans De allierade och centralmakterna krigade drabbades armenierna som hårdast. Efter att det nu gått 100 år sen folkmordet på Armenier, vägrar Turkiet att erkänna det, trots att FN, Europeiska parlamentet och 23 andra länder har erkänt folkmordet.

Materialpresentation
Jag kommer att använda mig av två böcker som jag hittat mycket information i. Den första boken är en självbiograf som heter ''Turkarnas folkmord på assyrier- kaldéer och armenier'' som Pastor Jozef Nacim skrivit. Han var en kaldeisk pastor från Urfa. I boken skriver han om vad han har upplevt och hur han flydde från massakrerna. Jag valde den här boken för jag tycker att själbiografer är alltid bäst att läsa om man vill... Köp tillgång för att läsa mer

Armeniska folkmordet | Fördjupningsarbete

[0]
Inga användarrecensioner än.