Artemias reaktioner med saltlösningar | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
  • Biologi 1
  • B
  • 5
  • 1627
  • PDF

Artemias reaktioner med saltlösningar | Labbrapport

En labbrapport som undersöker hur Artemia, en sorts räka, reagerar på olika saltlösningar.

Frågeställningen som eleven svarar på är:
Hur påverkar olika jonföreningar i kombination med vatten eller tenol kläckningsfrekvensen hos Artemia embryon?

Innehåll

Bakgrund
Frågeställning
Metod
Resultat
Diskussion

Utdrag

Bakgrund
Artemia Salina är en sorts bladfoting, det enda släktet i familjen Artemiidae. Den lever oftast i saltvatten-sjöar som Great Salt Lake i USA, och de är därför väldigt bra på att bra på att klara av extrema salthalter i jämförelse med vad som finns i normalt havsvatten. De kan överleva i en salthalt på upp till 50 % vilket motsvarar en närmare mättad lösning. De har också utvecklat en egenskap som gör att de kan lägga ägg med tjocka skal, som då klarar av de extrema halterna av dessa jonföreningar (salter) som finns i naturen. Artemia salina är ganska kända för att antingen klara av ämnen eller inte göra det alls. Exempelvis har det visat sig att artemia klarar sig ganska bra i silvernitrat och kaliumpermanganat. De påverkas dock dåligt och dör snabbt när de är utsätta för jod. Dessutom klarar de inte alls vanligt vatten bra. De används ofta som ”labbråttor” i laborationer av denna anledning, för att testa giftigheten i olika ämnen. Dessutom klarar dessa ägg/embryon sig i flera år.
Vi valde dessutom att blanda i tenol; en blanding av etanol (ca 75 %) och metanol (omkring 10 %) för att jämföra de olika ämnena. Vi tyckte att det skulle vara intressant att få med en till faktor i laborationen.

Metod
Material: petriskålar, våg, stereolupp, droppet, objektglas och kemikalier (natriumnitrat, natriumvätekarbonat, kaliumklorid, silvernitrat och kontrollösningen).
Ta fram 10 petriskålar och väg upp 0.04g av de tre första jonföreningarna:
• 2x Natriumnitrat (NaNO3)
• 2x Natriumvätekarbonat (NaHCO3)
• 2x Kaliumklorid (KCl)
Lägg dessa jonföreningar i sex av petriskålarna, en (0.04g) jonförening per skål.
- Väg sedan upp en portion med 0.06g av silvernitrat (AgNO3) och en med 0.02g. Lägg dessa i två separata skålar.
- Sedan bör det vara två skålar kvar. Mät då upp 7.5ml av ..... Köp tillgång för att läsa mer

Artemias reaktioner med saltlösningar | Labbrapport

[0]
Inga användarrecensioner än.