Arter, växter och djur | Frågor och svar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Komvux
  • Naturkunskap 1b
  • G
  • 2
  • 569
  • PDF

Arter, växter och djur | Frågor och svar

Frågor och svar som handlar om arter hos växter och djur. Här förklaras hur olika typer av växter är uppbyggda och fungerar, och det förs även ett resonemang kring arternas mångfald.

Innehåll

1. Vilka delar ingår i en växtcell, och vilken funktion har dessa?
2. Vilka skillnader och likheter finns mellan alger, mossor, ormbunksväxter och fröväxter?
3. Vilken ekologisk betydelse har svampar?
4. Det finns cirka 2 miljoner beskrivna arter idag. Tycker du att det är viktigt att bevara denna mångfald? Varför/Varför inte? Är det till exempel en större förlust att isbjörnarna dör ut jämfört med en flugart? Vem ska bestämma vilka arter som är viktigast?

Utdrag

Alger saknar blad, rötter och blommor och de lever i våta miljöer samt förökar sig via sporer.
Mossor saknar också blad, rötter och blommor likt alger och tar upp näringen via stammen och lever i våta miljöer men tål att torkas ut vilket gör att mossor dessutom kan leva på land. Precis som alger förökar sig mossan via sporer.
Fröväxter har blad och stam, rötter och kärl och använder det som... Köp tillgång för att läsa mer

Arter, växter och djur | Frågor och svar

[0]
Inga användarrecensioner än.