Arv och miljö | Artikel

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Psykologi 2b
  • Inget betyg givet
  • 2
  • 964
  • PDF

Arv och miljö | Artikel

En kort artikel om arv och miljö och hur de påverkar vårt beteende. Här redogörs kort för hur arv påverkar miljö och hur miljö i sin tur påverkar hur arvet tar sig i uttryck.

Observera att källor saknas.

Utdrag

Nature och Nurture är de engelska orden för arv och miljö och debatteras flitigt i sammanhang som samhälls- och beteendevetenskap angående vad som utvecklar en individ och vad som är faktorerna till varför vi utvecklas som vi gör. Vad är det som egentligen är medfött och hur stor påverkan har miljön för individens utveckling? I vilken utsträckning bestämmer arv, de medfödda egenskaperna och miljö, den yttre påverkan genom personliga erfarenheter individuella skillnader i människors beteende.

Vi föds med vissa grundegenskaper eftersom vi bär på ett DNA som innehåller den genetiska informationen. Det vill säga att DNA är fullproppat med bland annat hur du skall se ut och vilka sjukdomar som det finns risk till att få men såklart mycket mer. Men bara för att vi är födda med ett arv vi ärvt av våra släktingar betyder inte att våra beteenden sedan är förbestämda. När vi pratar om den miljön som påverkar oss som individer pratar vi om biologisk miljö eller social miljö. Med biologisk miljö menar man saker som påverkar oss och vår kropp fysiskt för att nämna några exempel infektioner... Köp tillgång för att läsa mer

Arv och miljö | Artikel

[0]
Inga användarrecensioner än.