Arvstestamente | Rapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Komvux
 • Privatjuridik
 • B
 • 12
 • 5204
 • PDF

Fördjupningsarbete: Arvstestamente | Rapport

En rapport som handlar om arvstestamente och vad som gäller vid denna typ av avtalsskrivande. Eleven tar bland annat utgångspunkt i följande frågeställningar:

- Hur fastställs testators vilja med att testamentera före sin bortgång och vem arvet ska gå till?
- Hur ser man på testamente lagarna om testamentet är ogiltigt?

Innehåll

TESTAMENTE
Sammanfattning

1. Inledning
1.1 Bakgrund
1.2 Frågeställningar
1.3 Syfte och avgränsning
1.4 Metod

2. Rätten om testamente
2.1 Rätten om att ge ett testamente
2.2 Vem behöver skriva på ett testamente?
2.3 Fördelningen av olika testamente
2.3.1 Första arvklassen
2.3.2 Andra arvklassen
2.3.3 Tredje arvklassen
2.3.4 Efterlevande makes arvsätt
2.3.5 Barnetfoganderätt
2.3.6 Bouppteckning

3. Lagar rörande testamente
3.1 Ärvdabalken kapitel 13 , ogtlighet

4. Analys och slutstatus
4.1 Avslutande diskussioner
4.2 Källförteckning

Utdrag

Sammanfattning

Alla vi människor har familjerättsliga problem när det gäller bodelning vid äktenskapsskillnad eller när det gäller att ärva något när ett dödsfall inträffar i familj. Dessa situationer uppstår varje dag inom juridiken och männskor. Vi människor kan tro att det alltid finns en lösning på hur man skall lösa detta problemet som står i lagen, fast det finns regler om hur man ska göra när någon har avlidit. Detta kan kan skapa konflikter i olika familjer, eftersom man har mycket att tänka på som t ex en bouppteckning. De personer som har fått ärva saker från den avlidne vill ingen uppleva testorns fem testatrix, vilket betyder att det kan hända att man inte kan få lov att ärva allt, fast den avlidne har lämnat kvar sina ägodelar och testamente. I vissa situationer kan det vara svårt att förstå varför detta inte bara kan förbli av , utan att gå studera noggranare i testatorns vilja med paragrafer. Dessa problem kan uppstå om testamentet inte uppfyller alla krav som krävs för att bli godkänt, men i vissa undantag så kan testamentet uppfylla kraven... Köp tillgång för att läsa mer

Arvstestamente | Rapport

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2015-05-25
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Denna uppsatsen var otroligt bra!