Astma | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Vård- och omsorgsprogrammet (VO) Årskurs 2
  • Annat
  • B
  • 4
  • 1037
  • PDF

Astma | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift om astma där eleven bland annat går igenom vad det är för något, olika typer av astma och hur man kan behandla det.

Innehåll

Inledning
Sjukdom
Icke- farmakologisk behandling av astma
Farmakologiska behandlingar och läkemedelsgrupper
Avslutning
Referenslista

Utdrag

Inledning
Astma är en lungsjukdom som påverkar luftvägarna. Det blir svårt att andas på grund av eosinofil inflammation i luftrören. I Sverige observerade man redan i mitten av 1900- talet hur sjukdomen ökade kraftigt bland barn (Wennergren et al., 2015). Nuförtiden finns det cirka 700 000 personer, det vill säga 6-8 procent av Sveriges befolkning som lever med astma (Astma, 2016a).
Det finns två viktiga principer i behandlingen av denna sjukdom. Det ena är att patienterna bör känna till att astma är en kronisk sjukdom och kan pågå hela deras liv. Det krävs därför långtidsbehandling. Det andra är att sjukdomen inte helt kan botas, men kan kontrolleras. Om sjukdomen inte tas på allvar, kan den vara farlig och livshotande (Astma, 2016b).
Denna uppsats syftar till att redogöra för sjukdomen, dessutom diskuteras läkemedel och substanser som kan lindra sjukdomen. Verkningsmekanismen är det andra ämnet som kommer att behandlas.

Sjukdom
Astma är en vanlig kronisk inflammatorisk sjukdom i luftvägarna som beror på svullnad och ökad bildning av slem i luftrören samt att luftrörens muskler drar ihop sig i kramp vilket ger andningssvårigheter. Astma kan vara allergisk eller icke-allergisk (Norlén och Lindström, 2014). När man är överkänslig för något ämne som pälsdjur eller pollen får man allergisk astma, däremot är anledningen till icke-allergisk astma t.ex. luftvägsinfektioner, fysisk ansträngning och tobaksrök. Barn drabbas ofta av allergisk astma och det är vanligare med icke-allergisk astma hos vuxna (Vårdguiden, 2013).
Det finns förmodligen flera fenotyper av astma och vissa kan... Köp tillgång för att läsa mer

Astma | Fördjupningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.