Astrofysik | Sammanfattning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Teknikprogrammet (TE) Årskurs 1
  • Fysik 1a
  • C
  • 2
  • 831
  • PDF

Astrofysik | Sammanfattning

En sammanfattning om astrofysik och grundläggande begrepp inom fältet. Bland annat diskuteras parallax, ljusår, stjärnor och planeter, Hubbles lag och mörk materia.

Studienets kommentar

Notera att det saknas källor.

Utdrag

Det finns två magnitudskalor: den apparenta magnituden och den absoluta magnituden. Den förstnämnda är magnituden ser vi från den platsen vi befinner oss på. Detta innebär att den apparenta magnituden differentierar beroende på var du utför mätningen. Om du befinner dig längre bort från den undersökta stjärnan uppfattas denna svagare. För att kunna jämföra magnituden på ett mer praktiskt sätt införde man den absoluta magnitud-systemet. Detta är den magnitud som skulle uppfattas om objektet befann sig på ett avstånd på 10 parsec, dvs 32.6 ly. Man kan då ställa data mot varandra på ett korrekt sätt.

Stjärnor klassificeras i grupper beroende på dess temperatur, strålning och storlek.

Planeter som kretsar runt en annan stjärna än solen och således tillhör ett främmande solsystem kallas expoplaneter. En av de viktigare metoderna som används är att studera hur denna stjärna påverkas av planeten är HARPS (High Accuracy Radial velocity Planetary Search.) I denna fokuserar man på stjärnan och studerar dess rörelse. En annan välkänd teknik är att studera stjärnas försvagade ljus då en planet passerar den. Denna metod... Köp tillgång för att läsa mer

Astrofysik | Sammanfattning

[0]
Inga användarrecensioner än.