Astronomi | Frågor och svar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Naturkunskap 1b
  • G
  • 2
  • 777
  • PDF

Astronomi | Frågor och svar

Frågor och svar med fokus på astronomi. Planet- och solsystemet, gravitation och den historiska synen på vår plats i universum är några av de saker som diskuteras.

Notera att källor delvis saknas.

Innehåll

Astronomi

1. Varför får inte Pluto vara med i vårt planetsystem?
2. Förklara skillnaden mellan geocentrisk och heliocentrisk världsbild.
3. Förklara ingående universums ”födelse”.
4. Hur kommer det sig att planeterna / satelliter håller sig i sina banor? Beskriv hur dessa krafter är och hur de samverkar i universum.
5. Hur kommer förloppet att se ut när vår sol dör?
6. Varför ser solen gul ut? Varför är himlen blå? Varför är solnedgången röd ibland?
7. Vilka risker finns det med strålning?
8. Vilken nytta har vi av atmosfären?
9. Hur uppstår en neutronstjärna och svarta hål? Varför blir gravitationen så otroligt stor?
10. Varför är gravitationen lägre på månen än jorden, och varför varierar gravitationen på olika breddgrader?
11. Vårt solsystem ingår i Vintergatan. Beskriv denna galax.
12. Finns det annat liv i universum?
13. Redogör för hur filosofer och naturvetarnas världsbild varierat under historien.

Utdrag

2. Förklara skillnaden mellan geocentrisk och heliocentrisk världsbild.

Den geocentriska världsbilden innebär att man tror att Jorden är universums mittpunkt och centrum och att solen och planeterna kretsar omkring oss, detta var en vanlig världssyn under medeltiden och antiken. Heliocentrisk världsbild däremot är den världsbild de flesta har idag, där man anser att solen är mittpunkten och planeterna rör sig i banor runt om.

---

Vilken nytta har vi av atmosfären?
Atmosfären skyddar livet på jorden genom att absorbera bort skadliga strålningar och utjämnar temperaturskillnader, den brukar vanligtvis delas in i olika lager beroende på nivå och temperaturskillnaderna, det första lagret kallas troposfären och består av cirka 80 % av hela atmosfärens massa, här finns i stort sett allt vatten i atmosfären och det är här allt väder sker. Nästa lager kallas stratosfären, det är i stratosfären ozonlagret som skyddar jorden... Köp tillgång för att läsa mer

Astronomi | Frågor och svar

[0]
Inga användarrecensioner än.