Atmosfären | Sammanfattning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Geografi 1
  • C
  • 1
  • 360
  • PDF

Atmosfären | Sammanfattning

En kort sammanfattning om atmosfären. Eleven redogör för diverse fakta om atmosfären och dess funktion.
Eleven läser kursen Geografi 1 och går i årskurs 3 på Samhällsvetenskapsprogrammet.

Innehåll

- Sammanfattning av atmosfären
- Källförteckning

Utdrag

Atmosfären är den enda skyddet vi har mot vinden. Dess huvudkomponenter är syre och kväve. Det finns även andra typer av gaser trots ringa är de betydelsefulla för liv på jorden, det är vädret. De gaserna består av koldioxid, ozon och vattenånga.
Atmosfären har ingen gräns och det blir bara tunnare och tunnare för att senare övergå till rymden.
Atmosfärens massa och nästan all dess vattenånga finns i detta lager nära jorden, det kallas för troposfären. Troposfären består av den varma luften. Den är instabil och oförutsägbar. Det är den lägsta delen av atmosfären, bara 10 meter tjockt. Tropopausen är där flygplanen flyger, det är ofta omkring.... Köp tillgång för att läsa mer

Atmosfären | Sammanfattning

[0]
Inga användarrecensioner än.