Atomens historia | Sammanfattning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
  • Kemi 1
  • Inget betyg givet
  • 2
  • 541
  • PDF

Atomens historia | Sammanfattning

En kort sammanfattning som redogör för atomens historia och utveckling, med utgångspunkt i olika vetenskapsmäns kontakt med ämnet genom tiderna.

Notera att källförteckning saknas.

Lärarens kommentar

Bra utförlig presentation av atomen.

Utdrag

Frågan om atomens och materians uppbyggnad är mycket gammal, den ställdes för första gången ca 2400 år sedan i Grekland av dåtidens filosofer. Demokritos (470 - 380 f.kr.) var i spetsen för tänkandet kring att all materia består av oerhört små partiklar som är odelbara. Partiklarna kallades a’tomer (grekiska för odelbar). Allting grundades på rent tänkande, inga experiment genomfördes och därför föll... Köp tillgång för att läsa mer

Atomens historia | Sammanfattning

[0]
Inga användarrecensioner än.