Atomer, strålning och relativitet | Rapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Teknikprogrammet (TE) Årskurs 3
 • Fysik 1a
 • Inget betyg givet
 • 32
 • 11526
 • PDF

Atomer, strålning och relativitet | Rapport

En utförlig rapport i fysik som handlar om de fysikaliska områdena relativitet, strålning, atomer och naturkrafter. Här berättas om hur de här fenomenen påverkar vårt dagliga liv och varför vi har behov av dem. Dessutom tar Tjernbyl-olyckan och Albert Einsteins teorier upp och diskuteras. Fenomen och teorier förklaras dessutom med illustrerande figurer.

Innehåll

Atomer, strålning och relativitet | Rapport

1 Sammanfattning
2 Relativitet
2.1 Ljusets hastighet för olika iakttagare
2.1.1 Ljushastighet
2.2 Tidsdilatationen
2.2.1 Myoners liv
2.3 Massa och energi
3. Materia och naturens krafter
3.1 Naturens krafter
3.2 De fyra krafterna
3.2.1 Gravitationskraften
3.2.2 Den elektromagnetiska kraften
3.2.2.1 Magnetiska kraften
3.3 Materiens inre
3.3.1 Atomer
3.3.2 Atomkärnan
3.4 Ljusets dubbelnatur
3.5 Partiklar har vågegenskaper
3.5.1 Kvantmekanik
3.6 Mot materias innersta
3.6.1 Höga partikelenergier för att se små objekt
3.6.2 Acceleratorer
3.6.3 Nukleonerna är också sammansatta
3.7 Materiens uppbyggnad
3.7.1 Standardmodellen
3.8 Den mörka materian i universum
4 Atomens kärna
4.1 Kärnans beståndsdelar
4.2 Kärnans sammansättning
4.3 Atomkärnors stabilitet
4.4 Radioaktivitet
4.4.1 Strålningstyper
4.4.2 Strålningstyper i ett magnetiskt fält
4.5 Alfastrålning
4.6 Betastrålning
4.7 Fotoner
4.8 Matematisk Beskrivning Av Sönderfall
4.8.1 Halveringstid Och Livslängd
4.9 Naturlig Radioaktivitet
4.9.1 Kosmisk Strålning
5. Kärnenergi
5.1 Fission
5.1.1 Kärnreaktorer
5.1.2 Plutonium
5.1.3 Det radioaktiva avfallet
5.2 Fusion
5.2.1 Fusion på jorden
6 Strålningens Effekter
6.1 De Biologiska Effekterna
6.1.1 Joniserande Strålning
6.1.2 Icke-joniserande Strålning
6.1.3 Dosimetri
6.2 Strålningens Användning Inom Medicin
6.2.1 Röntgen
6.2.2 Magnetkameran
6.2.3 Radioaktiva Nuklider
6.2.4 Laserljus
6.3 Strålningens Användning Inom Medicinsk Terapi
7 Fördjupning - Albert Einstein
7.1 Biografi
7.1.1 Livsverk
8 Fördjupning – Tjernobylolyckan
8.1 Bakgrund
8.2 Vad hände?
8.3 Uppstädningsarbete
8.3.1 Helikoptrar
8.3.2 Sarkofagen
8.4 Konsekvenser
8.5 Nedstängning av Tjernobyls Kärnkraftverk
8.6 Tjernobyl Idag
- Källförteckning

Utdrag

1 Sammanfattning
Vi har skrivit en rapport i fysik som täcker ämnena relativitet, materia, naturens krafter, strålning och kärnenergi. Vi har skrivit om hur dessa saker används i våra vardagliga liv och varför vi har behov av dem. Vi har även fördjupat oss om Albert Einstein och Tjernobylolyckan. Vi har använt oss av vår lärobok i fysik, Heureka! fysik 1 som vår främsta källa, sedan har vi även andra elektronsiska källor som finns i källförteckningen. Vi har arbetat 3 stycken med denna rapport.

2 Relativitet
Albert Einstein grundade idén om relativitetsteorin: som består av två aspekter den allmänna och speciella relativitetsteorin. Teorin bygger på att två observatörer som rör sig relativ varandra mäter upp olika värden när det gäller skilda tids- och rum intervall.

2.1 Ljusets hastighet för olika iakttagare
Ifall en bil är stillastående och ett skott avlossas från bilen(skottet rör sig i 300 m/s) kommer då skottet att åka den hastigheten. Men ifall bilen åker i 30 m/s och skottet som åker 300 m/s avlossas kommer kulans hastighet bli relativt med marken och uppnår då 330 m/s. Frågan som då kom var: Gäller det också för ljus?

2.1.1 Ljushastighet
Hastigheten hos ljus är 300 000 km/s och alltid konstant, hastigheten hos en snabbare bil uppnår omkring 0,1 km/s. Därför är det riktigt svårt att mäta ifall händelsen i överstående rubrik inträffar för ljuset. I CERN vid Genéve har en accelerator på 7000 GV sätts igång under 2010. Man mätte med acceleratorn att när snabba partiklar sönderfaller skickar d ut ljus och ljuset är densamma oavsett ifall partikeln är i rörelse eller vila. Flertals experiment ledde till att ljuset i vakuum alltid har samma värde. Därför är ljuset en konstant till skillnad från ett pistolskott. Albert Einstein var en tysk fysikteoretiker som byggde en relativitetsteori som utgick från principen att ljushastighet inte beror på källans eller observatörens hastighet. Han kom fram till två postulat(en teori som inte har bevisats):... Köp tillgång för att läsa mer

Atomer, strålning och relativitet | Rapport

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2015-12-06
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  väldigt bra mycket information
 • 2015-12-04
  Skriven av Studerande på Termin 7
  Cgvcgcfcfcrccfccfccfcfcfcfc