Atomfysik | Fördjupning kärnkraft | Frågor och svar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 1
 • Fysik 1a
 • A
 • 8
 • 3805
 • PDF

Fördjupningsuppgift: Atomfysik | Fördjupning kärnkraft | Frågor och svar

En fördjupningsuppgift utifrån givna frågor, som handlar om atomfysik och kärnkraft. Här resoneras kring atomen och dess partiklar, halveringstid och radioaktiva ämnen samt olika typer av strålning och kol-14-metoden bland annat. Sedan fördjupar sig eleven i ämnet kärnkraft och hur den fungerar.

Studienets kommentar

Notera att det saknas källor.

Innehåll

ATOMFYSIK

1. Atomen och dess partiklar
2. Halveringstid och isotoper
3. Radioaktiva ämnen
4. Alfa, beta, gamma och röntgenstrålning
5. Redogör för vad som händer när en atomkärna ger ifrån sig alfa- eller betastrålning.
6. Kol-14 metoden
7. Redogöra för vad som menas med fission och fusion.
8. Fördjupningsdel: KÄRNKRAFTVERK - Tryckvatten reaktor

Utdrag

Atomen och dess partiklar
Atomen består av tre stycken partiklar, neutroner, protoner och elektroner. Kärnan utgörs av protoner och neutroner. Protonerna är positivt laddade och brukar betecknas med + medan neutronerna är oladdade eller så kallade neutrala. Elektronerna som sitter i olika skal runt kärnan är negativt laddade d.v.s. (-) . Atomers massa mäter man med atommassenheten (u.) alltså universella atoms enhet.
Atommassan är antalet protoner och neutroner i en atomkärna och dem väger cirka 1u. Elektronerna väger ingenting så dem räknas då alltså inte med. En atom besår av lika många protoner och neutroner med undantag av väteatomen som bara besår av en proton i dess kärna.
Elektronerna rör sig runtom atomen och det finns lika många elektroner som protoner i en Atom. En atom vill alltid uppnå ädelgasstruktur och ett fullt valensskal som det yttersta skalet kallas... Köp tillgång för att läsa mer

Atomfysik | Fördjupning kärnkraft | Frågor och svar

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2016-03-28
  Bra röd tråd och grundlig beskrivning för atomfysik. Passade mig bra som läser Fysik 1. Tack
 • 2016-01-24
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Lätt att förstå och läsa. Bra balans i hur texten i skriven.

Material relaterade till Atomfysik | Fördjupning kärnkraft | Frågor och svar.