Att få en identitet | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Sociologi
  • B
  • 7
  • 2583
  • PDF

Att få en identitet | Fördjupningsuppgift

Syftet med den här fördjupningsuppgiften är att få arbeta med material som ger kunskaper om hur vi människor delar in oss i olika sociala kategorier. Eleven diskuterar fenomen som till exempel samhällsstrukturer och socialisering.

Lärarens kommentar

I det här arbetsområdet uppvisar du en nyanserad förståelse. Du gör det genom
att du använder begreppen med säkerhet, använder kunskaper från psykologin
och är självständig i dina slutsatser.

Nu gäller det att framöver använda den här kunskapen på andra arbetsområden
som vi kommer att arbeta med så att din förståelse utvecklas till att bli mer
komplex.

Studienets kommentar

Notera att källförteckning saknas.

Innehåll

Syfte
Sociobiologiska förutsättningar
- Släkt
- Klass
- Etnicitet
- Religion
Vad är ett samhälle?
Att få en identitet
- Hur formas en individs identitet?
- Har individen en fri vilja att forma identiteten som hen själv vill?
Diskussion

Utdrag

Syfte:
Syftet är att få arbeta med material som ger mig kunskaper om hur vi människor delar in oss i olika sociala kategorier. Komma i kontakt med fenomen som tex samhällsstrukturer och socialisering.

Socibiologiska förutsättningar:

Människan har en medfödd egenskap att dela upp människor i olika kategorier, detta gör att vi enklare kan förstå vår omvärd. Detta gör vi för att känna gemenskap eller utesluta vissa kategorier.

Vi har könsgemenskapen som den första, detta kommer avgöra vilken grupp vi placeras i redan från födseln. Pojkigt eller flickigt? Om en person väljer att inte vara varken eller kommer detta till och med idag att inte 100% accepteras av samhället. Här är det biologiska könet viktigt för att det ska bli accepterat.

En person försöker eller överskrider de bestämda dragen kallas det social anamali. Om du vid ett tillfälle försöker vara både kvinna och man kommer de som är omkring dig bli osäkra på hur du ska bli hanterad, hur de ska hantera dig som individ då du inte placeras i en specifik grupp i kategorin könsgemenskapen.
Förutom kön har vi ​släkt, klass, etnicitet, kultur, nation och religion.
Släkt: ​Detta benämner vi i Sverige som familj. Familjen kommer vare sig man vill eller inte forma ens identitet och bidra till moral och etik.
Klass: ​Detta är ett väldigt laddat ord i Sverige, framförallt politiskt. Vi delar in folk i klass och det innebär utbildning och typ av arbete. En grupp i sverige utan jobb och utbildning kallar vi socialgrupp tre. Beroende på....

----

Att få en identitet
Hur formas en individs identitet?

Vad själva begreppet ”identitet” betyder ordagrant är otroligt svårt att förklara. Sociologen Erik H Erikson menar att vi har en identitet då vi vet vilka vi själva är, vi vet även hur andra ser på oss och att det stämmer överens med hur vi ser på oss själva, att vi är hela personer och att vi accepterar oss själva. De sociala mekanismer som har stor påverkan är 1 exempelvis vilka sociala närverk man har, lagar och regler, brottslighet där man är/umgås, grupper av individer (vilka man umgås med), religion.

En individs identitet formas och utvecklas under hela livet. Jag brukar tänka mig att identiteten är en snöboll, som rullar ner för en lång backe. Backen är tiden och längst ner är döden. Men när snöbollen rullar ner för backen så formas den av flera olika faktorer, som exempelvis väder, underlag, fuktighet i luften, hinder på vägen, lutningen på backen och den mängden snö i backen som kan tillföras till den orginala snöbollen.

Man brukar säga att vid 9års ålder så börjar man förstå vad sin identitet är på ett ungefär. Under livet så formas identiteten utifrån en massa olika faktorer som vilka man möter, intryck av händelser, erfarenheter, värderingar och utbildning. Har du en erfarenhet av mycket snälla och medgivande människor kan man troligtvis inte hantera ..... Köp tillgång för att läsa mer

Att få en identitet | Fördjupningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.