Att hjälpa varandra | Diskussion

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
  • Samhällskunskap 2
  • C
  • 1
  • 473
  • PDF

Att hjälpa varandra | Diskussion

En diskussion där eleven frågar sig om det finns någon fördel med att skänka pengar. Eleven skriver att det är viktigt att hjälpa varandra, eleevn menar att när man hjälper varandra så mår man bättre och känner sig mer lycklig.

Eleven läser kursen Samhällskunskap 2 och går i årskurs 2 på Samhällsvetenskapsprogrammet.

Notera att det saknas källor.

Utdrag

När man hör ordet att hjälpa varandar så tänker man på att skänka pengar men varför ska vi skänka pengar övehuvudaget och finns det någon fördel med att skänka pengar.
Genom historien så har människan alltid skänkt pengar till folk som behöver pengarna mer än vad man behöver själv och till de som har det svårt ekonomiskt. Att ge tillbaka till de som inte har ligger i människans natur vare sig det är pengar. kläder eller mat.

Jag tycker att det väldigt viktigt att hjälpa varandra i vårt samhälle och hjälpa de som är mindre lottade så att man man kan må bra och.... Köp tillgång för att läsa mer

Att hjälpa varandra | Diskussion

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2021-04-22
    Jätte brs