Attityder till svenska dialekter och minoritetsspråk | Rapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Komvux
 • Svenska 3
 • C
 • 9
 • 2180
 • PDF

Attityder till svenska dialekter och minoritetsspråk | Rapport

En rapport om attityder till svenska dialekter och minoritetsspråk. Rapporten redogör för svenska minoritetsspråk och dialekter, och utforskar attityderna till dessa genom en litteraturstudie.

Lärarens kommentar

Den var välgjord men hon tycker att det borde ha varit mer omfångsrik.

Innehåll

Språkattityder - till olika språk, dialekter och svenska minoritetsspråk i Sverige

1.1 Introduktion
1.2 Syfte
1.3 Frågeställningar
1.4 Material och metod
1.5 Avgränsning
1.6 Bakgrund och tidigare forskning
2.1 Språkattityder
2.2 Dialektattityder
2.3 Svenska minoritetsspråksattityder
3.1 Slutdiskussion
4.1 Abstract
5.1 Källförteckning

Utdrag

Tack vare Sveriges höga invandrings- och invandringskvot talas omkring 200 olika språk i Sverige. De största och erkända är: svenska, engelska, jiddisch, finska, samiska, romska, meänkieli och svenskt teckenspråk. Den germanska språkfamiljen och den efterföljande undergruppen skandinaviska språk innehåller båda de språk förutom de tidigarenämnda som är främst påtagliga i Sverige. De nordiska grannspråken är alla utom... Köp tillgång för att läsa mer

Attityder till svenska dialekter och minoritetsspråk | Rapport

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2015-09-25
  bra skriven, och bra upplägg i texten
 • 2017-05-24
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 • 2015-06-14
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Relativt bra, ganska kort