August Strindberg: Liv och författarskap | Sammanfattning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Teknikprogrammet (TE) Årskurs 2
 • Svenska 2
 • B
 • 4
 • 1865
 • PDF

August Strindberg: Liv och författarskap | Sammanfattning

En sammanfattning om August Strindberg, som redogör för hans liv och författarskap på en rad olika områden.

Innehåll

August Strindberg

- Uppväxt
- Hans liv
- Författarskap
- Realism och naturalism
- Teater
- Efter hans död

Utdrag

Johan August Strindberg. föddes den 22 januari 1849 i Stockholm. Han var det tredje barnet utav 8 i familjen. Hans mor Ulrika jobbade som tjänstekvinna men dog när August bara vara 13år gammal. Han kommer senare i livet skriva en bok med titeln
”Tjänstekvinnans son” där han beskriver sin uppväxt.
Hans far Carl Oscar Strindberg jobbade som ångbåtskommissionär och ansvarade för godstrafiken på Mälaren och Götakanal. Som barn var Strindberg lugn, tystlåten och hans uppväxt präglades av disciplin, gudfruktighet och kulturella intressen. Under hans uppväxt ägnade han sej åt läsning, naturvetenskapliga studier och blomsterodling.

Vid 12 års ålder började han skolan. Han tog sedan studentexamen vid 18års ålder. Efter studenten började han studera vid Uppsala universitet. Men slutade efter bara en halv termin p.g.a han inte hade råd och att han vantrivdes. Han började då jobba som förskolelärare och sedan informator samtidigt som han studerade till läkare... Köp tillgång för att läsa mer

August Strindberg: Liv och författarskap | Sammanfattning

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2016-05-20
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Riktigt bra sammanfattning om August Strindberg