Australia | Filmresencion (Film Review)

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • El- och energiprogrammet (EE) Årskurs 3
  • Engelska 5
  • B
  • 4
  • 1278
  • PDF

Recension: Australia | Filmresencion (Film Review)

En enklare filmrecension (film review) av "Australia", regisserad av Baz Luhrman. Eleven beskriver filmens händelseförlopp och introducerar huvudkaraktärerna. Vidare så redogör eleven kort för filmens centrala tema.

Utdrag

The movie Australia from 2008 takes place in Australia during the Second World War. The war isn't the main conflict in the movie but it is the background for the plot. The main conflict of the movie is the segregation between the Aboriginals and the white people. We see how the aboriginals and half-cast children are mistreated and often thought of as no more than animals. But we also see that there are kindness in people and a few number of persons to whom skin color and race doesn't matter.

The movie follows Lady Sarah Ashley as she inherits... Köp tillgång för att läsa mer

Australia | Filmresencion (Film Review)

[0]
Inga användarrecensioner än.

Material relaterade till Australia | Filmresencion (Film Review).