Avatar av James Cameron | Filmanalys

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
  • Religionskunskap 1
  • B
  • 2
  • 1202
  • PDF

Filmanalys : Avatar av James Cameron | Filmanalys

En filmanalys av James Camerons film "Avatar" från 2009 där eleven fokuserar på religiösa inslag, etiska modeller och miljöetik i filmen.

Innehåll

Inledning
Etiska modeller
Koppling till religion och miljöetik
Ett gott liv och ett gott samhälle

Utdrag

Inledning
Syftet med denna uppgift är att studera religiösa inslag, etiska modeller och miljöetik i filmen Avatar, jämte få en förståelse för hur ett gott samhälle och ett gott liv är utifrån etiska modeller.

Etiska modeller
I början av filmen fick jag uppfattningen om att Jake är konsekvensetiker eftersom han hade avsikt att tjäna pengar. Han hade ingen plikt utan tänkte för det mesta på konsekvenserna av sina handlingar. Hans beslut kan även kopplas till egocentrism då han blev lovad ett nytt ben och ett bättre liv i gengäld och gick med på det. Under filmens gång tillsattes Jake militära plikter och blev pliktetiker. Han lärde sig Na'Vi folkets system som medförde en pliktkollision där det används en värdestege för att avgöra vilken plikt som är den faktiska plikten. Den huvudsakliga plikten i detta sammanhang var den militära plikten. Den faktiska plikten avgörs genom Jakes agerande och bestämdes inifrån genom det kategoriska imperativet utifrån förnuft och samvete. Den faktiska plikten resulterade i att han skulle hjälpa Na'Vi folket att bekämpa skypeople. Utifrån detta syns det tydligt att han genomgår en stor förändring då han i början var en kommande pliktetiker som mötte plikter utifrån. Därefter skedde det en pliktkollision och utifrån det byggdes det fram en plikt som bygger på samvete och förnuft som kommer inifrån. Det tyder även på att Jake kan ha varit sinnelagsetiker eftersom hans agerande bygger på motiv som i detta sammanhang är kärlek, där en kärleksförklaring görs till Na'Vi folket. Altruism är även... Köp tillgång för att läsa mer

Avatar av James Cameron | Filmanalys

[0]
Inga användarrecensioner än.