Avskaffa betyg i grundskolan | Debattartikel

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 1
  • Svenska 1
  • A
  • 2
  • 827
  • PDF

Avskaffa betyg i grundskolan | Debattartikel

En debattartikel där eleven argumenterar för att avskaffa betyg i grundskolan. Eleven refererar till flera olika artiklar om ämnet och menar bland annat att det inte finns tillräckligt med forskning som styrker argumenten att betyg ökar elevernas kunskaper.

Lärarens kommentar

Innehåll: Bra argument som är väl underbyggda. Motarg nämns kort direkt efter inledningen men det finns inget tydligt svar på just det argumentet. Du lämnar det snabbt för att sedan arg för din tes. Motarg borde du ha gjort mkt mer av.

Disposition: Bra inledning och avslutning. Styckeindelningen är ibland bra, men i första delen så är det för korta stycken. Slå ihop till större stycken där. Balansen mellan olika delar är ok, men motargument och svar på dessa får för lite utrymme. Bra och varierade sammanhangssignaler.

Språk: Ett mkt bra språk som passar texttypen väl, ett bra flyt i texten.

Utdrag

Våra politiker är på villovägar när de diskuterar skolpolitiken. PISA-undersökning efter PISA-undersökning har satt press på regeringen att genomföra snabba reformer. Men att sänka betygsåldern till fjärde klass är fel väg att gå. “Skolans reformarbete bör istället riktas mot att stärka lärares kompetens,” Skriver Kungliga vetenskapsakademins arbetsgrupp Framtidens skola. Och jag håller helt med!

Att alla elever ska ha samma förutsättningar att lyckas är en grundpelare i den svenska skolans riktlinjer. Men hur mäter vi egentligen framgång? Idag har vi endast ett befintligt system, betygssystemet. Ett system som sedan länge har flyttat fokus från kunskap till prestation. I insändaren “Avskaffa betygen i grundskolan” i Alingsås tidning (18/6 2015) så tar eleven Olivia Hiort ställning i frågan. Hon pekar ut riskerna med att införa betyg från... Köp tillgång för att läsa mer

Avskaffa betyg i grundskolan | Debattartikel

[0]
Inga användarrecensioner än.