Avskaffa kärnvapen | Insändare

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
  • Svenska som andraspråk 1
  • C
  • 3
  • 674
  • PDF

Avskaffa kärnvapen | Insändare

En insändare där eleven menar att alla länder borde avskaffa kärnvapen. Eleven tycker att länder ska skriva under ett avtal för en värld fri för kärnvapen.

Lärarens kommentar

Ja, ge lite fler exempel om kärnvapens negativa konsekvenser.

Utdrag

Det är 70 år sedan kärnvapen exploderade i Hiroshima och Nagasaki i Japan och dödade ca 90 000 människor och städerna förstördes totalt. Idag finns det mer än 17 000 kärnvapen i världen. Kärnvapen som finns globalt är en stor risk för vår värld och de fruktansvärda humanitära konsekvenser som det kan leda till, de nya kärnvapen som tillverkas kan komma till händer av terrorister, och många oskyldiga människor kan dö. Jag anser därför att det är allas ansvar så att kärnvapenförbud ska utföras och att världen ska bli kärnvapenfri så att vi, och de nästa generationerna kan leva i en säkrare värld. Vad händer om terrorister får tillgång till kärnvapen och behöver vi egentligen riskerar vår värld för en möjligen förintelse?

För det första så finns det stor risk att kärnvapen kommer till händer av terrorister. De senaste åren risken för att terrorister kan skaffa sig tillgång till kärnvapen har ökat dramatiskt och detta gör att det sprider en enorm rädsla i många länder. Om en .... Köp tillgång för att läsa mer

Avskaffa kärnvapen | Insändare

[0]
Inga användarrecensioner än.