Avskaffandet av kärnkraft i Sverige | Diskuterande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 3
  • Naturkunskap 1b
  • Inget betyg givet
  • 3
  • 929
  • PDF

Avskaffandet av kärnkraft i Sverige | Diskuterande text

En diskuterande text om avskaffandet av kärnkraft i Sverige. Eleven berättar inledningsvis om hur kärnkraft fungerar, och redogör sedan för de olika riskerna med kärnkraft.

Studienets kommentar

Notera att det saknas källor.

Innehåll

Diskussionsfråga
Grundläggande information
Reflektion

Utdrag

Diskussionsfråga: ” Tycker ni att man ska avskaffa all kärnkraft i Sverige eller inte” Tänk på konsekvenserna för båda”

Grundläggande information:
När atomkärnor klyvs skapas de energi i den värmen som kommer när atomkärnor klyvs. Detta kallas fission och med andra ord kärnkraft. Tekniken används idag för att producera el. Albert Einstein var mannen som kom hur fission kunde utnyttjas (alltså kärnklyvning)- Man klyver isotopen uran 235 för att få fram energin och den processen utnyttjas i kärnkraftverk.
Man brukar säga att de skapas en kedjereaktion, när en atomkärna klyvs till mindre kärnor ger den samtidigt av med energi, när 2-3 neutroner ” blir över” kommer dem i sin tur klyva andra urankärnor. På så sätt sker en kedjereaktion.
I atombomber sker denna kedjereaktion okontrollerat och snabbt. I kärnkraftverk kan man istället kontrollera detta. Kedjereaktionerna släpper radioaktivt avfall som är riktigt farligt för människan och miljön. När strålningens energi avges till kroppen, skapas elektriskt laddade atomer och molekyler, så kallade joner. De sätter igång uppkomsten av flera främmande ämnen i vävnaden. Det är dessa ämnen som kan orsaka oreparerbara skador på cellerna. Bland annat bildas väteperoxid, som lätt binder sig till... Köp tillgång för att läsa mer

Avskaffandet av kärnkraft i Sverige | Diskuterande text

[0]
Inga användarrecensioner än.

Material relaterade till Avskaffandet av kärnkraft i Sverige | Diskuterande text.