Avtalsrätt | Frågor och svar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 1
 • Privatjuridik
 • Inget betyg givet
 • 6
 • 2101
 • PDF

Avtalsrätt | Frågor och svar

Ett flertal olika frågor och svar i Privatjuridik som redogör för avtalsrätt. Eleven diskuterar bl.a. avtalslagen, anbud, löftesprinicipen, fullmakter, konsumentköplagen och kreditprövning.

Innehåll

Avtalsrätt

1. Vad är ett avtal?

2. Vad heter avtalslagen egentligen och hur förkortas den?

3. Vad är syftet med avtalslagen?

4. Finns det fördelar med att avtal inte måste vara skriftliga? Vad finns det för nackdelar med att de inte måste vara skriftliga utan kan vara muntliga?

5. Vad innebär formalavtal? Ge ett exempel på ett sådant.

6. Vad innebär anbud-acceptmodellen? Ge ett exempel.

7. Vad innebär det att anbud är bindande och hur länge är det bindande?

8. Kan man återkalla ett anbud eller en accept? När i så fall?

9. Vad innebär löftesprincipen?

10. Vilka krav ställs det på ett anbud för att det ska anses som ett anbud?

11. Vad är det för skillnad på anbud och utbud?

12. Vad innebär sen accept och vad händer då avtalsmässigt?

13. Vad innebär det att avtal kan slutas genom konkludent handlande?

14. Kan avtal slutas genom passivitet?

15. Vad är en fullmakt och vilka parter har att göra med en fullmakt?

16. Måste en fullmakt vara skriftlig?

17. Vad innebär ställningsfullmakt?

18. Vad innebär mellanmannens behörighet och befogenhet?

19. Vilka saker kan vara bra att ha med i en fullmakt?

20. Ge tre exempel på hur ett avtal kan förklaras ogiltigt.

21. Vad är konsumentköplagens tillämpningsområde och hur förkortas den?

22. Vad innebär det att konsumentköplagen är tvingande och varför är den det?

23. När anses en vara som överlämnad och varför är tidpunkten för överlämnandet viktig?

24. Vad innebär det att säljaren är i dröjsmål och vilka påföljder kan köparen ha rätt till vid säljarens dröjsmål?

25. När anses en vara felaktig (fel på varan) och vilka påföljder kan köparen ha rätt till vid fel på varan?

26. Vad innebär en reklamation och inom vilken tid ska en sådan ske?

27. Vad innebär garanti, öppet köp och bytesrätt? Är dessa lagstadgade?

28. Vad kan köparen göra sig skyldig till för avtalsbrott och vilka påföljder kan säljaren ha rätt till vid köparens kontraktsbrott?

29. Vad är distans- och hemförsäljningslagens tillämpningsområde?

30. Vad innebär säljarens informationsskyldighet?

31. Hur ska bekräftelsen på avtalet vara och när ska den lämnas?

32. Måste man ha en anledning att ångra sitt köp enligt distans- och hemförsäljningslagen? Hur lång tid har man på sig att ångra köpet?

33. Vad är konsumenttjänst lagens tillämpningsområde?

34. Vad kan man som konsument ställa för krav på näringsidkaren?

35. När kan det anses vara fel på en tjänst?

36. Vad innebär det att tjänsten är i dröjsmål?

37. Vilka påföljder kan köparen ha rätt till vid fel på tjänsten och dröjsmål?

38. Inom vilken tid ska en reklamation av en tjänst ske?

39. Vilket pris ska tjänsten ha om man inte kommit överens om det i förväg och hur mycket får priset avvika från ett på förhand givet ungefärligt pris?

40. Vad är konsumentkreditlagens tillämpningsområde och vad innebär en kredit?

41. Måste ett kreditavtal vara skriftligt?

42. Vad är effektiv ränta?

43. Vad innebär en kreditprövning?

Utdrag

Anbudsgivaren ger ofta mottagaren betänketid, om denne accepterar avtalet efter betänketidens utgång så måste anbudsgivaren acceptera det och ett nytt avtal sluts.
Oren accept är om priset ändras. Någon vill ha 10 000 för en bil men jag är bara villig att betala 9000, den är då ett nytt avtal och huvudmannen får betänketid... Köp tillgång för att läsa mer

Avtalsrätt | Frågor och svar

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2015-11-29
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Hade velat ha mer utförliga svar.
 • 2017-02-11
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Bra uppsats!!!!!!!!11

Material relaterade till Avtalsrätt | Frågor och svar.