Bästa skottläget | Matematik 5 | Rapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Teknikprogrammet (TE) Årskurs 3
  • Matematik 5
  • C
  • 11
  • 1193
  • PDF

Bästa skottläget | Matematik 5 | Rapport

En utförlig rapport i matematik 5 som handlar om det bästa skottläget för en fotbollsspelare att göra mål från. Här redovisas hur man får det bästa skottläget från kortsidan av en fotbollsplan, med hjälp av matematiska beräkningar. Ett antal formler används och resultat redovisas i tabellform. Uppgiften är hämtad ur läroboken "Matematik 4000.

Innehåll

Matematik 5 - Beräkning för det bästa skottläget

Inledning
Syfte
Mål
Materiel
Metod
Resultat
Slutsats/diskussion
Förbättringar
Källförteckning
Bilagor

Utdrag

Metod
Jag började med att se efter mönster i den angivna figuren som du kan se under rubriken “Syfte”. Jag började rita in olika streck i bilden för att se om jag kunde bilda någon likformig triangel vilket skulle ge mig ett vinkelvärde att utgå ifrån. Det lyckades inte och jag fortsatte att se efter samband som kunde ge mig något att gå efter. Jag ritade in en vinkel ABC som jag kallar för β och kom fram till följande... Köp tillgång för att läsa mer

Bästa skottläget | Matematik 5 | Rapport

[0]
Inga användarrecensioner än.