Den bästa sommaren | Psykologi | Analys

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
 • Ledarskap och organisation
 • B
 • 3
 • 1993
 • PDF

Den bästa sommaren | Psykologi | Analys

En analys av filmen "Den bästa sommaren" utifrån olika psykologiska teorier och perspektiv. Karaktärernas beteende och handlingar analyseras med utgångspunkt i bland annat behaviorismen, försvarsmekanismer, teorin om jaget, överjaget och detet och Maslows behovsteori.

Lärarens kommentar

Myckt bra analys där jag visar att jag förstår psykoanalytiskt perspektiv, Maslows behovstrappa samt beteendeperspektivet och hur detta kan kopplas samman till hur samhället ser ut idag.

Utdrag

Överjaget och detet: Annikas överjag är väldigt stort. Hon tänker inte igenom saker. Hon har inget bra överjag som kan dra henne i örat när hon gör något fel. Hon ville t.ex. gå till kistorna och hon brydde sig inte om konsekvenserna. Ett till exempel är när hon säger att hon kommer hoppa ner från taket om herr Johansson inte adopterar dem. Hon rymmer hemifrån för att hon inte trivs och bryr sig inte om att polisen kommer leta efter dem och att... Köp tillgång för att läsa mer

Den bästa sommaren | Psykologi | Analys

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2017-01-20
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  basic, inte tillräckligt nyanserad eller utförlig för en vidare analys på ett djupare psykologiskt plan