Bakteriemängd efter handtvättning | Projekt

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
  • Biologi 2
  • Godkänt
  • 30
  • 5994
  • PDF

Bakteriemängd efter handtvättning | Projekt

En undersökning och projekt om vilken metod som får bort mest bakterier vid handtvättning. Inlämningen innehåller också en fördjupande inblick i vad bakterier är för något.

Syfte
Syftet​ ​med​ ​studien​ ​är​ ​att​ ​ta​ ​reda​ ​på​ ​vilket​ ​sätt​ ​man​ ​bör​ ​tvätta​ ​händerna​ ​för​ ​att​ ​få​ ​bort​ ​så​ ​många bakterier​ ​som​ ​möjligt.

Frågeställning
Kommer​ ​de​ ​tre​ ​olika​ ​metoderna​ ​att​ ​få​ ​bort​ ​mycket​ ​bakterier?​ ​Om​ ​så,​ ​vilken​ ​metod​ ​kommer​ ​att visa​ ​sig​ ​vara​ ​bäst​ ​och​ ​är​ ​det​ ​någon​ ​stor​ ​skillnad​ ​mellan​ ​dem?

Innehåll

Abstract
Sammanfattning
1.​ ​Inledning
1.3​ Ssyfte
1.1​ ​Frågeställning
1.2​ ​Hypotes
2.​ ​Bakgrund/teori
2.1​ ​Bakterier
2.2​ ​Yttre​ ​delarna
2.3​ ​Inre​ ​delarna
2.4​ ​Typer​ ​av​ ​bakterier
2.5​ ​Antibiotika
2.6​ ​Tvål​ ​och​ ​handdesinfektion
3.​ ​Metod​ ​och​ ​material
3.1​ ​Metod 20 3.2​ ​material
4.​ ​Resultat
5.​ ​Diskussion
6.​ ​Felkällor
7.​ ​Slutsats
7.​ ​Referenslista

Utdrag

Sammanfattning

I​ ​dagens​ ​samhälle​ ​är​ ​människor​ ​mer​ ​uppmärksamma​ ​med​ ​att​ ​tvätta​ ​händerna​ ​än​ ​någonsin,​ ​men det​ ​finns​ ​många​ ​sätt​ ​att​ ​tvätta​ ​händerna.​ ​De​ ​två​ ​vanligaste​ ​sätten​ ​är​ ​att​ ​antingen​ ​använda handdesinfektion​ ​eller​ ​tvål.​ ​Syftet​ ​med​ ​denna​ ​studie​ ​är​ ​att​ ​examinera​ ​hur​ ​mycket​ ​bakterier försvinner​ ​när​ ​man​ ​använder​ ​sig​ ​av​ ​de​ ​ovan​ ​nämnda​ ​varianterna.​ ​Målet​ ​med​ ​denna​ ​studie​ ​är​ ​att bestämma​ ​vilket​ ​sätt​ ​man​ ​bör​ ​använda​ ​när​ ​man​ ​ska​ ​tvätta​ ​händerna,​ ​handdesinfektion​ ​eller​ ​tvål. Människor​ ​har​ ​inte​ ​lika​ ​mycket​ ​bakterier​ ​i​ ​händerna,​ ​vissa​ ​är​ ​mer​ ​uppmärksamma​ ​för​ ​vad​ ​de​ ​rör och​ ​vissa​ ​är​ ​mindre​ ​uppmärksamma.​ ​Kan​ ​vi​ ​då​ ​få​ ​ett​ ​svar​ ​på​ ​vilket​ ​sätt​ ​är​ ​bäst​ ​så​ ​att människorna​ ​kan​ ​leva​ ​ett​ ​bättre,​ ​renare​ ​liv?

Denna​ ​projekt​ ​är​ ​uppdelad​ ​i​ ​tre​ ​metoder.​ ​Första​ ​metoden​ ​är​ ​att​ ​rengöra​ ​händerna​ ​som​ ​man vardagligen​ ​gör​ ​genom​ ​att​ ​använda​ ​tvål.​ ​Tredje​ ​metoden​ ​är​ ​samma​ ​sak​ ​fast​ ​med handdesinfektion.​ ​Andra​ ​metoden​ ​är​ ​en​ ​specifik​ ​metod,​ ​en​ ​metod​ ​där​ ​det​ ​krävs​ ​att​ ​i​ ​30​ ​sekunder tvätta​ ​händerna​ ​mellan​ ​fingrarna​ ​och​ ​under​ ​naglarna.​ ​Undersökningen​ ​var​ ​avklarat.​ ​Resultatet​ ​av denna​ ​studie​ ​är​ ​att​ ​alla​ ​tre​ ​metoder​ ​tar​ ​bort​ ​stora​ ​mängder​ ​bakterier​ ​på​ ​respektive​ ​sätt​ ​men handdesinfektion​ ​var​ ​bäst.​ ​Den​ ​tog​ ​bort​ ​mest​ ​antal​ ​bakterier​ ​jämfört​ ​med​ ​de​ ​två​ ​andra​ ​metoderna. Om​ ​ens​ ​händer​ ​är​ ​smutsiga,​ ​är​ ​handdesinfektion​ ​det​ ​bästa​ ​rengöringsmedlet​ ​som​ ​man​ ​kan​ ​välja bland​ ​för​ ​att​ ​få​ ​bort​ ​bakterierna.

Inledning

I​ ​dagens​ ​samhälle​ ​har​ ​inte​ ​människor​ ​lika​ ​mycket​ ​bakterier​ ​i​ ​händerna.​ ​Vissa​ ​är​ ​väldigt uppmärksamma​ ​och​ ​noggranna​ ​med​ ​vad​ ​de​ ​kommer​ ​i​ ​kontakt​ ​med,​ ​och​ ​andra​ ​är​ ​mindre uppmärksamma.​ ​När​ ​det​ ​kommer​ ​till​ ​att​ ​tvätta​ ​händerna,​ ​så​ ​används​ ​för​ ​det​ ​mesta​ ​tvål​ ​samt handdesinfektion.​ ​Ibland​ ​kan​ ​tvål​ ​vara​ ​bättre​ ​än​ ​handdesinfektion,​ ​och​ ​ibland​ ​tvärtom.​ ​Därför​ ​är målet​ ​med​ ​denna​ ​studie​ ​att​ ​bestämma​ ​vilket​ ​av​ ​tvål​ ​och​ ​handdesinfektion​ ​som​ ​bör​ ​användas​ ​när man​ ​ska​ ​tvätta​ ​händerna.

​Hypotes

Studiens​ ​hypotes​ ​är​ ​att​ ​tvål​ ​är​ ​en​ ​bra​ ​metod​ ​för​ ​att​ ​tvätta​ ​händerna​ ​med,​ ​men​ ​det​ ​kommer​ ​inte​ ​i närheten​ ​till​ ​handdesinfektion.​ ​Handdesinfektion​ ​är​ ​nog​ ​den​ ​metod​ ​som​ ​kommer​ ​att​ ​få​ ​bort​ ​mest bakterier,​ ​vilket​ ​beror​ ​på​ ​mycket.​ ​Ytterligare​ ​en​ ​hypotes​ ​är​ ​att​ ​metod​ ​2,​ ​som​ ​är​ ​handtvättning med​ ​en​ ​viss​ ​metod​ ​kommer​ ​att​ ​få​ ​bort​ ​mycket​ ​bakterier,​ ​mer​ ​än​ ​metod​ ​1​ ​men​ ​inte​ ​i​ ​närheten​ ​till handdesinfektion... Köp tillgång för att läsa mer

Bakteriemängd efter handtvättning | Projekt

[0]
Inga användarrecensioner än.