Bakteriers tillväxt: Mijlöfaktorers påverkan | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
  • Bioteknik
  • C
  • 4
  • 905
  • PDF

Bakteriers tillväxt: Mijlöfaktorers påverkan | Labbrapport

En labbrapport vars syfte är att undersöka hur bakteriers tillväxt påverkas av olika miljöfaktorer. Följande faktorers inverkan på bakterieodlingarna undersöks:

- pH-värde
- Olika temperaturförhållanden
- Olika ljus
- Tillsats av kolhydrat (mjölksocker)
- Tillsats av AgNO3

Lärarens kommentar

Bra!

Innehåll

Miljöfaktorer

- Sammanfattning
- Inledning
- Materiell och metoder
- Resultat
- Diskussion

Utdrag

Materiell och metoder:
• Agar
• NaOH 0,001 mol/dm3
• HCL 0.001 mol/dm3
• AgNO3 0,1 mol/dm3
• Mjölksocker 0,01 mol/dm3
• Bakteriesuspension
• Etanol 70%
• Destillerat vatten
• Kokplatta
• Brännare (t-sprit)
• Värmeskåp 50 grader C
• Värmeskåp 37 grader C
• Kylskåp
• Rackla
• Petriskålar
• Odlingslampa
• Mikropipett

Det man gör innan man kan starta undersökningen är att framställa agar som bakterierna kan växa i. 9,3 g agar mättes upp och blandades med 300 ml destillerat vatten som sedan kokas upp. Sedan fördelas ämnet jämt i samtliga petriskålar. Sedan tillför man ämnen i några petriskålar respektive placerar ut några petriskålar för att kunna genomföra undersökning.

Detta görs enligt följande.

1. Vi ändrar lösningens pH-värde genom tillsats av 1 respektive 2 droppar 0,001 mol/dm3 NaOH och HCl. (4 olika plattor, 2 av varje platta).
2. Inget tillsätts till agar. Vi testar i kyl, rumstemperatur, värmeskåp 37ºC och värmeskåp 50ºC. Två plattor i varje temperatur.
3. Vi testar i odlingslampan (2 plattor), i mörker (2 plattor) och ”ljust” (samma plattor som rumstemperatur för temperaturplattorna).
4. Sex plattor, tillsats av en skedsudd (2), lite mer (2) och ytterligare lite mer (2) mjölksocker
5. Till 2 plattor tillsattes 1 droppe, till 2 plattor 2 droppar. Silvernitratet har koncentrationen 0,1 mol/dm3... Köp tillgång för att läsa mer

Bakteriers tillväxt: Mijlöfaktorers påverkan | Labbrapport

[0]
Inga användarrecensioner än.