Bakterietillväxt i mjölk | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
  • Biologi 2
  • A
  • 3
  • 1547
  • PDF

Bakterietillväxt i mjölk | Labbrapport

En utförlig labbrapport som handlar om bakterietillväxt i mjölk. Rapporten syftar till att undersöka vilken typ av bakterie som förekommer i vanlig pastöriserad lättmjölk. Detta görs genom två stycken odlingar av mjölk som har stått i rumstemperatur i ett dygn.

Lärarens kommentar

Mycket välskrivet samt intressanta resonemang. Mycket bra diskussion och slutsats med kopplingar till teori och resultat. Bra jobbat!

Elevens kommentar

Skriva om fler möjliga kandidater till vilken typ av bakterie som resultatet gav. Därmed skulle läsaren bli mer övertygad över den slutsats som drogs i diskussionen.

Innehåll

Bakterietillväxt i mjölk

- Abstract
- Introduktion
- Materiel och metod
- Resultat
- Referenser

Utdrag

Materiel och metod

Två mindre pet-flaskor rengjordes med hjälp av kokande vatten för att desinficera insidan av de båda flaskorna. En nyöppnad lättmjölksförpackning från skånemejerier öppnades och pet-flaskorna fylldes till hälften med mjölk. Flaskorna förseglades därefter snabbt med kork. Proverna ställdes i rumstemperatur i 24 timmar. Allt arbete därefter utfördes helt laborationsrock och handskar. Samtliga redskap som användes var dessutom steriliserade. Arbetsytorna steriliserades regelbundet med 70 % etanol. Därefter öppnades en av flaskorna (prov 1) och en droppe mjölk droppades på en odlingsplatta vilken utgjordes av en petriskål med näringsaga (se microbiologyonline.org för tillverkning av aga). Med hjälp av en steriliserad rackla spreds denna droppe därefter jämt ut över odlingsplattan (se Spira Biologi 2, sida 83 för detaljerad beskrivning av utstrykningsmetod 2). PH mättes med hjälp av indikatorpapper och antecknades ned. Odlingsplattan tillsammans med en kontrollplatta (innehållande näringsaga utan tillförsel av provet) förseglades med tejp och inkuberades sedan i 37°C i 24 timmar. Provet fotograferades och kontrollplattan kontrollerades för att se om där utvecklats en bakteriekoloni. Det kvarvarande provet (prov 2) ställdes tillsvidare i rumstemperatur. Först efter ytterligare 5 hela dygn (totalt 144 timmar från start) öppnades den andra flaskan. Provet till näringsagan togs här med en steriliserad tops från den koagulerade mjölken. Samma metod för bakterieodlingen från detta prov användes därefter som vid första odlingen... Köp tillgång för att läsa mer

Bakterietillväxt i mjölk | Labbrapport

[0]
Inga användarrecensioner än.