Balkankriget | Rapport | Historia 2a

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
  • Historia 2a
  • B
  • 4
  • 1580
  • PDF

Balkankriget | Rapport | Historia 2a

Rapport i Historia 2a. Innehåller anledningar till Balkankriget, orsaksbeskrivning, konsekvensbeskrivning, åtgärdsbeskrivning och slutsatser samt egna kommentarer.

Utdrag

Balkankriget.
De jugoslaviska krigen varade under 1990-talet. De successiva oroligheterna hade pågått länge men de förvandlas till krig ett årtionde efter Titos död 1980. Kriget utspelade sig i dåvarande jugoslaven som var en federativ republik. De har genom 1900- talet inträffat en del omständigheter kring Balkan, den största anledningen är ideologin om hur Jugoslavien skulle styras och se ut. När då en stat från Balkan förklarade sig självständigt blev det kaosartat. Ett antal krig utbröt på halvön som drabbade individerna, grupperna och samhällena. Ett fredsavtal anordnades 1995 i Ohio.
Konfliktbeskrivning/situation/problemformulering.
Efter många år av oense och konflikter bryter ett krig ut 1991, då Kroatien och Slovenien förklarar dem själva självständiga. Detta accepterades inte och kort därefter anlände federala arméer till både Slovenien och Kroatien. Den federala armen drogs sig tillbaka när de möttes av starkt försvar hos Slovenerna. Förloppet i Kroatien höll i sig, den federala armén stred tillsammans med de serbiska mindre militära grupper så kallade friskaror emot de kroatiska styrkorna Kriget ägde rum i Dubrovnik och även i Vukovar, städerna blev enormt raserade. Kriget varade till januari 1992, krigets slut blev korrupt då EU och andra länder tog ställning och agerade, det resulterade att en fredsbevarande styrka från FN kallad ”UNPROFOR”. Kroatien hade vid tillfället förlorat en tredjedel av sin landmark till serberna... Köp tillgång för att läsa mer

Balkankriget | Rapport | Historia 2a

[0]
Inga användarrecensioner än.