Ballongprojekt: Kemi 2 och Fysik 2

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
  • Kemi 2
  • VG
  • 10
  • 2773
  • PDF

Fördjupningsarbete: Ballongprojekt: Kemi 2 och Fysik 2

Ett längre kemi – och fysikprojekt vars syfte är undersöka faktorer som får en ballong att lyfta. Eleven undersöker bland annat följande frågeställningar:

* Vilken densitet/temperatur måste luften i vår ballong lägst ha för att kunna lyfta?
* Hur mycket värme/energi krävs av bränslet för att ballongen ska lyfta/flyga?

Innehåll

1. Framsida 1
2. Sammanfattning 2
3. Innehållsförteckning 3
4. Inledning 4
4.1 Syfte 4
4.2 Frågeställningar 4
5. Bakgrund 4
5.1 Fysik 4
5.2 Kemi 5
5.3 Begrepp, termer, SI- enheter 5
6. Metod och material 6
6.1 Metod 6
6.2 Material 7
7. Resultat 7
8. Diskussion 8
8.1 Metod 8
8.2 Resultat 9
8.3 Övrigt 9
9. Slutord 9
10. Källförteckning 9

Utdrag

4. Inledning
Hur kommer det sig egentligen att en varmluftsballong kan lyfta? Vilka aspekter är det som spelar in för att få upp ballongen i luften? I den här rapporten får du följa med när vi bygger, undersöker och testar en egen varmluftsballong i miniatyr format!

4.1 Syfte
Syftet med den här undersökningen är att se om vi kan få en ballong att lyfta eller inte.

5. Bakgrund
En varmluftsballong är en farkost som är lättare än luften. Den har inte själv någon framåtdrivning och är därmed en såkallad aerostat.

5.1 Fysik
Arkimedes princip
Det som lyfter ballongen upp i luften är lyftkraften, som följer Arkimedes princip.Arkimedes princip säger att ett föremål som är nedsänkt i en vätska eller en gas påverkas utav den undanträngda vätskan eller gasens tyng i en kraft uppåt. Är lyftkraften mindre än ballongens tyng så kommer den inte att lyfta. Är istället lyftkraften större än tyngden lyfter ballongen.

Densitet
Densitet är förhållandet mellan hur mycket något väger och hur stor plats det tar, volymens täthet, alltså massa per volymenhet. Så något som väger mycket men tar ganska lite plats har hög densitet medan något som väger lite och tar lika stort utrymme har en låg densitet. Ett lätt praktiskt exempel på detta kan vara att blåsa upp en ballong och fylla en annan ballong med vatten. Vatten har högre densitet än luft och väger därför mer när luftballongen och vattenballongen är lika stora. För att få något att lyfta vill man alltså ha en så låg densitet som möjligt.5... Köp tillgång för att läsa mer

Ballongprojekt: Kemi 2 och Fysik 2

[0]
Inga användarrecensioner än.