Barack Obama och Mitt Romney | Debattanalys | Retorik

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
  • Kommunikation
  • C
  • 2
  • 548
  • PDF

Barack Obama och Mitt Romney | Debattanalys | Retorik

En analys av retoriken som används i en debatt mellan Mitt Romney och Barack Obama. Eleven undersöker huruvida debatten kan anses uppfylla kraven på ett gott, politiskt samtal. Fokus ligger bland annat på ögonkontakt, förståelse för sammanhanget, att låta den andra komma till tals, undvikande av ledande frågor eller negativt laddade ord samt övertygelseförmåga.

Innehåll

HAR ROMNEY OCH OBAMA ETT BRA SAMTAL?
- Länk till debatten (debatten är på engelska)
- Se den du talar i ögonen med jämna mellanrum
- Säg det som passar in i sammanhanget
- Låt den andra komma till tals
- Trampa inte den andra på tårna
- Använd inte ledande frågor eller negativt laddade ord
- Var klar och kortfattad
- För att övertyga måste du själv tro på det
- Var inte rädd för pauser

Utdrag

"Se den du talar i ögonen med jämna mellanrum:
Detta stämmer in på båda eftersom de är professionella talare, men båda har mer ögonkontakt med debattledaren än med varandra. De tittar främst på varandra när de levererar sina starkaste argument, vilket kan bero på att man då känner sig säker och tittar mer på motståndaren."... Köp tillgång för att läsa mer

Barack Obama och Mitt Romney | Debattanalys | Retorik

[0]
Inga användarrecensioner än.