Barn behöver båda sina föräldrar | Insändare

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se

Barn behöver båda sina föräldrar | Insändare

En insändare där eleven skriver om att barn behöver båda sina föräldrar och att de ska uppfostra och vårda barnen på ett bra sätt.

Lärarens kommentar

Din insändare tar upp flera relevanta åsikter om det valda ämnet och insändarformen är tydlig med bra vald rubrik och en signatur i slutet.

Utdrag

Eftersom inte alla barn har omständigheter som tillåter dem att leva under vård av båda föräldrarna på grund av olika skäl. Hur kan vi garantera rättigheter och säkerhet av dessa barn och ta hand om dem på bästa möjliga sätt?

Alla nya studier bekräftar att barn måste få vård och känslor från båda föräldrarna, för att säkerställa om att barnet får bästa uppväxtmiljö och utbildningsmiljö i familjen.

Framför allt måste vi garantera vård för barn i alla psykologiska, sociala och ekonomiska aspekter, där måste vi ge stöd och hjälp till alla ensamstående föräldrar på alla material och moraliska nivåer.

Enär ansvaret för vård och uppfostran av barn lägger på båda föräldrarna, så här föräldrarna måste alltid tänka på vad som är bäst för deras barn, oavsett den rådande .... Köp tillgång för att läsa mer

Barn behöver båda sina föräldrar | Insändare

[0]
Inga användarrecensioner än.