Barnadödligheten i Afrika | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
 • Geografi 1
 • C
 • 16
 • 5605
 • PDF

Barnadödligheten i Afrika | Fördjupningsarbete

Ett fördjupningsarbete om barnadödlighet i Afrika under 1900-talet, med fokus på de länder som har högst barnadödlighet i världen: Somalia, Mali, Burkina Faso och Sierra Leone. Under arbetet tar eleven utgångspunkt i följande frågeställningar:

• Vad är och vad beror barnadödligheten på?
• Vad gör UNICEF för att minska barnadödligheten?
• Finns det några geografiska skillnader/likheter i de länder som har högst barnadödlighet? Vad?

Lärarens kommentar

-

Innehåll

BARNADÖDLIGHET I AFRIKA

1.
1.1 Inledning
1.2 Syfte och frågeställning
1.3 Avgränsning
1.4 Metod

2.
2.1 Barnadödlighet
2.2 Vad gör Förenta Nationerna (FN) och UNICEF (United Nations Children's Fund) för att minska barnadödligheten?
2.3 Geografi – skillnader och likheter

3. Analys och slutsatser

4. Källförteckning

Utdrag

Inledning

Varje dag dör cirka 19 000 barn under fem år. 40 procent dör redan under sin första
månad i livet, detta på grund av brist på rent vatten, näringsbrist och olika sjukdomar. Ett av Förenta Nationernas millenniemål är att minska barnadödligheten i världen med två tredjedelar till år 2015. Det går framåt, men inte tillräckligt fort. Barnadödligheten är som allra högst i u-länder och de länderna som ligger i topp är Somalia, Mali, Burkina Faso och Sierra Leone. Varför är det så utsatt just i dessa områden i världen?

Att barnadödligheten runt om i världen är ett stort problem är ganska lätt att förstå men jag vill fördjupa mig inom detta och försöka förstå varför det har blivit såhär i vissa länder i världen. Varför har ingenting gjorts tidigare och vad gör världen för att bekämpa detta just nu? Att barnen, som är jordens framtid dör i såhär stor utsträckning är fruktansvärt hemskt och jag vill ta reda på vad det är som gör att vissa delar i världen är extra utsatta, både om det finns några geografiska likheter mellan dessa länder samt omständigheterna runt omkring som tillexempel ekonomiska kriser, dålig infrastruktur och dåliga sjukvård etcetera. Barnadödligheten är ett enormt problem.

---

Metod

Mina tre källor jag har använt mig av har varit www.landguiden.se, www.unicef.se samt www.globalis.se. Jag har valt mig att använda mig av Landguiden.se delvis eftersom det är en källa som vi har blivit tillsagda att använda vid ett flertal skolarbeten och den har alltså varit en del av mina läromedel och därför anser jag att det är en trovärdig källa. Hemsidan är objektiv och tar inte ställning till några av konflikterna som beskrivs utan håller en neutral syn på händelser och förmedlar samma fakta som jag har både lärt mig i skolan
och läst på andra hemsidor när jag har letat efter fakta under detta arbete. Hemsidan drivs av Utrikespolitiska Institutet (UI) som är ett oberoende institut som följer händelser
i världen samt uppdaterar sidan ofta. All statistik som går att finna på landguiden.se är... Köp tillgång för att läsa mer

Barnadödligheten i Afrika | Fördjupningsarbete

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2015-09-25
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Jätte bra och nyanserad uppsats!

Material relaterade till Barnadödligheten i Afrika | Fördjupningsarbete.