Barnarbete i Bhutan | Rapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
  • Samhällskunskap 1a1
  • B
  • 13
  • 3848
  • PDF

Barnarbete i Bhutan | Rapport

En rapport som handlar om barnarbete i landet Bhutan. Syftet är att belysa orsaker till och konsekvenser av barnarbete i landet. Rapporten utgår från följande frågeställningar:

- Vilka är de främsta orsakerna till barnarbete i Bhutan?
- Vilka blir konsekvenserna av barnarbete för barnen i Bhutan?

Innehåll

Orsaker till barnarbete i Bhutan och dess konsekvenser

1. Inledning
1.1 Inledning
1.2 Syfte och frågeställning
1.3 Källvärdering (Metoddiskussion)

2. Avhandling (Resultat)
2.1 Fakta om Bhutan
2.2 Barnkonventionen
2.3 Barnarbetet i Bhutan
2.4 Åtgärder mot barnarbete i Bhutan

3. Avslutning (Diskussion)
3.1 Sammanfattning för frågeställningarnas besvarande
3.2 Egna tankar om metoden för denna rapport
3.3 Egna tankar kring orsaker och följder av barnarbete i Bhutan

4. Källförteckning
4.1 Källförteckning baserat på sökord
4.2 Källförteckning med nothänvisning

5. Bilagor
5.1 Bilaga 1 ”Barnkonventionen”

Utdrag

1.1
Inledning

På världskolls hemsida för FN-förbundet förmedlas en uppskattning av hur många barn som är i arbete. Deras beräkning ligger på är ungefär 10% av alla barn mellan 4 och 15 år. Detta motsvarar drygt 160 miljoner barn (1). De främsta anledningarna till barnarbete är att fattigdom, låg utbildning och maktlöshet. Barn är en billig arbetskraft och eftersom barn inte har samma möjligheter att protestera som vuxna, utnyttjas de lätt på många olika sätt, hävdar FN-förbundet på världskoll.se och UNICEF (1,2). De säljs som handelsvaror och används som billig arbetskraft och soldater. De adopteras bort av fattiga föräldrar mot pengar. Barn tvingas begå stölder, tigga och smuggla narkotika (2). Dock är de vanligaste barnarbetsformerna inom familjerna som jordbruk- och hushållssysslor. Men det förekommer också mycket barnarbete i fabriker, barn som får jobba hemma hos andras familjer och på gatorna (1). På gatorna får de tillexempel tvätta bilar, putsa skor, sälja blommor och tidningar(2).

Dessa barn blir ofta utsatta för hot, misshandel, övergrepp, våldtäkt, sjukdomar, tortyr, fysiska skador, förödmjukelser och förnedring. De förlorar hela sin barndom, sin uppväxt och går miste om ordentlig utbildning (2). Detta leder till att de inte får några kunskaper som sedan kan leda till bättre jobb med bättre betalt. Därför är det svårt för många barn att ta sig ur fattigdomen. Många får även psykiska problem som leder till bland annat depressioner och kanske till och med självmord (2). Det finns även de barn som utsätts för sociala konsekvenser, från sin egen familj eller by, exempelvis om barnet blivit sexuellt utnyttjat. Vid dessa situationer kan deras familjer uppleva skam. Då kan barnen bli undangömda av familjen, istället för att skyddas och få upprättelse (2). Många fråntas sin identitet, hålls inlåsta eller utesluts från omgivningen (2).

Barnarbete förekommer främst i de fattiga utvecklingsländerna, men västvärlden och industriländerna är delvis ansvariga för att barnarbete fortsätter. Då fattigdom är en av de främsta anledningarna till barnarbete är det av särskilt intresse att belysa situationen i världens fattigaste land, Bhutan(3)... Köp tillgång för att läsa mer

Barnarbete i Bhutan | Rapport

[0]
Inga användarrecensioner än.