Barndom och ungdomstid i förändring | Nya medier | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
 • Psykologi 2b
 • C
 • 6
 • 2476
 • PDF

Barndom och ungdomstid i förändring | Nya medier | Fördjupningsarbete

Ett fördjupningsarbete i psykologi som handlar om att barndomen och ungdomstiden är i förändring, kopplat till nya medier. Användningen av nya medier och ny teknik bland barn och unga redogörs för genom en intervju med personal från förskola/fritids.

Innehåll

Barndom och ungdomstid i förändring kopplat till modern teknik

- Inledning
- Metod och material
- Syfte/frågeställning
- Bakgrund/Utredning
- Analys
- Vilka är då de största riskerna?
- Slutsats
- Källförteckning

Utdrag

Det går att argumentera för att det sociala är något som är viktigt att utveckla redan i tidig ålder, att leka med andra barn och därmed knyta band med andra invdivider samt att lära sig nya saker från sin omgivning, men även ta del av olika situationer som förbereder en på vad som komma skall senare i livet. Man kan idag sköta det mesta från sitt hem med hjälp av en dator eller till och med en telefon och det sociala livet man mer eller mindre tvingades till att ha genom bristen på dessa prylar som vi idag tar för givet gjorde att man var tvungen att lämna... Köp tillgång för att läsa mer

Barndom och ungdomstid i förändring | Nya medier | Fördjupningsarbete

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2016-04-24
  Skriven av Gymnasieelev på 2. IB
  bra helhet tycker jag
 • 2016-03-29
  Det var bra och fint.
 • 2016-06-12
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  bra arbete!!!!!!!!!!