Barnkonventionen | Inlämningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se

Barnkonventionen | Inlämningsuppgift

En inlämningsuppgift där eleven svarat på följande frågor:

- Din uppgift består i att studera barnkonventionen lite närmare. Förklara först vad barnkonventionen är för något. Vad är dess syfte och varför har den tillkommit? Du skall sedan välja ut några delar av barnkonventionen och undersöka hur den efterlevs i olika länder. Vad är det som påverkar barnens situation? Tänk på att det kan skilja sig åt mellan olika länder. Var även uppmärksam på att de problem som finns i ett visst land kan påverkas av andra länder och aktörer.

- Analysera hur internationella organisationer jobbar med barnkonventionen. Vilka möjligheter har dessa organisationer att påverka barnens situation? I ditt svar skall du föra en diskussion och analysera vilka konsekvenser detta leder till för så väl enskilda individer, men också för samhället i stort. Kan dessa problem lösas på något sätt? Kom ihåg att ditt svar skall ha ett tydligt internationellt perspektiv. Diskutera och analysera utförligt.

Eleven har också skrivit en källförteckning och källkritik.

Utdrag

Alla människor på denna världen har sina egna privilegier, detta är ett faktum och som även gäller för barnen. Barnkonventionen är ett juridiskt och bindande avtal som gäller globalt. I detta avtal så beskriver barnkonventionen om att alla barn har individualistiska rättigheter, detta innebär att de inte tillhör sina målsmän eller andra vuxna. I barnkonventionen så finns det 54 delar som är betydelsefulla och bildar en totalitet, men det ingår fyra huvudsakliga principer som hjälper frågor som handlar om barnen, och dessa bör uppmärksammas.

Med hjälp utav barnkonventionen så utgör det barnens förmåner för de politiska, ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna. Syftet med konventionen är att kunna fullgöra barnens olika behövligheter som kommer från samhällets vård och skydd som ett tillägg, som familjen kan ge. Konventionen skall respekteras oavsett vad behöriga säger, oavsett vilken ras, hudfärg, kön eller etnicitet.
Inom alla auktoriteter som myndigheterna, domstolar, lagstiftande organ och även privata välfärdsinstitutioner i sin så finns det en princip om att barnets bästa kommer i främsta rummet. (Fisher, 2009:38)

Barnkonventionen har ett långt förflutet genom århundranden, det har varit den synen man har på barn och uppväxttider som har varit dominerande för stunden.
Det uppkom idéer under den franska revolutionen som ville förändra barnens position i det patriarkala samhället. Man ville balansera skiljaktigheterna mellan legitima och illegitima barn och få bort förstfödslorätten, och föra in de reformvänliga skilsmässolagarna. Detta var en idé som tyvärr slocknade, och det var de patriarkala synsätten som uthärdade. Det var först under upplysningstiden som man uppmärksammade barnets utveckling, och detta kom att bli en vändpunkt för barnens rättigheter. (Englundh 2009:23)

Före barnkonventionen blev till så existerade olika folkrättsliga dokument som FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter och konventionen om medborgliga och politiska rättigheter, och dessa skulle ... Köp tillgång för att läsa mer

Barnkonventionen | Inlämningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.