Barnmisshandel | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 1
  • Privatjuridik
  • A
  • 7
  • 2338
  • PDF

Barnmisshandel | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift om barnmisshandel, med fokus på lagstiftningen på området. Eleverna berättar inledningsvis om hur förövarna ser ut, och redogör sedan för olika gruppers utsatthet. Vidare så diskuteras hur misshandel påverkar barn och samhälle, samt hur straffsatserna för misshandel ser ut.

Innehåll

Barnmisshandel

- Vem begår brotten, och varför?
- Shaken baby syndrome
- Barn med funktionshinder
- Barn som bevittnar våld hemma
- Vad händer med ett barn som misshandlas?
- Hur påverkas samhället?
- Straffsatser
- Källhänvisning

Utdrag

Den som misshandlar ett barn är mer eller mindre alltid någon som står den nära och som barnet svårligen kan undvika att träffa. I rangordning efter frekvens är det pappa, mamma, pappa och mamma, styvfar, någon jämnårig som man känner (pojkvän resp. flickvän, klasskamrat.) Statistik visar på att två tredjedelar av brotten begås av män och knappt en tredjedel av kvinnor. Det är inte relevant att... Köp tillgång för att läsa mer

Barnmisshandel | Fördjupningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.