Barnmisshandel i Sverige | Utredande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
  • Psykologi A
  • G
  • 3
  • 1627
  • PDF

Barnmisshandel i Sverige | Utredande text

En kort, utredande text där eleven undersöker en rad aspekter av barnmisshandel i Sverige, från både ett psykosocialt och ett juridiskt perspektiv. Eleven nämner även ett antal uppmärksammade fall av barnmisshandel som omnämnts på rikstäckande skala.

Utdrag

Åsa Landberg som är psykolog på Rädda Barnen säger i en artikel “Åtal dröjer för barnmisshandel” .När ett barn blir misshandlat av en nära anhörig, som oftast brukar vara en förälder riskerar att få psykiska problem eftersom att för barnet känns det som om världen rasar samman. Att bli slagen av någon man tillhör och någon som är ens förebild är helt obegripligt för barnen. Barnet riskerar att förlora förtroendet för sin omgivning. Barnet får även fysiska skador, och det beror på slagen den utsätts för. Situationen blir allt värre för barnen eftersom att det tar en så lång tid för poliserna, åklagarna och domstolarna att handlägga och ta tag i problemen. Bris stödjer Åsa Landbergs rapport om att barnen som bli utsatta för misshandel blir det oftast av de personerna som ligger den närmast, deras föräldrar. Barnen blir oftast slagna av redskap så som bälten, styva pinnar eller örfilar. Våld i form av plåga är lika vanligt som dynamiska slag. Barnen uppfattar att socialförvaltningen inte tar tag i deras problem. Modet och förtroendet de har lyckats bygga upp försvinner när de inte tar itu med deras problem. Det är den största nackdelen med samhällets resurser är att de inte tar tag i det växande samhällsproblemet. Följden till att barnens anmälan läggs åt sidan en period blir att barnen tappar förtroendet och vägrar att lita på vuxna. Rädda Barnen talar om i en rapport “ Åtal dröjer för barnmisshandel” att när en polisanmälan görs ska det inte dröja mer än ca tre månader tills man fattar ett beslut om åtalet. Det är viktigt att observera att detta gäller nyligt lag, det som står i lagboken och som är plikt att följas. Men i... Köp tillgång för att läsa mer

Barnmisshandel i Sverige | Utredande text

[0]
Inga användarrecensioner än.