Barnmorska stämmer landstinget – vill inte genomföra aborter | Nyhetsanalys

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
  • Samhällskunskap 1b
  • B
  • 3
  • 1206
  • PDF

Barnmorska stämmer landstinget – vill inte genomföra aborter | Nyhetsanalys

Nyhetsanalys av Katarina Lagerwalls artikl "Barnmorska stämmer landstinget – vill inte genomföra aborter" från 2015-09-09 i Dagens Nyheter.

Först resoneras det kring huruvida det är acceptabelt att kränka någons religions och-samvetsfrihet respektive om det är okej att hota en kvinnas rättighet att bestämma över sin egen kropp. Sedan följer ett resonemang kring olika följder som har hänt och skulle kunna hända på grund av artikeln. Uppsatsen avslutas med en källkritisk bedömning av artikeln.

Den rör även några andra fall om barnmorskor som vägrar att utföra abort och länk till dessa finns längst ner i dokumentet.

Lärarens kommentar

En utförlig och nyanserad analys av denna nyhet. Bra val av nyhet förresten.

Utdrag

Är det okej att kränka någons religions och-samvetsfrihet? På rak hand, så är svaret nej, eller? Men om vi vänder på frågan. Är det okej att hota en kvinnas rättighet att själv kunna bestämma över sin kropp?

Jo, vad är det som hänt? Frågorna jag ställde er behandlar nyhetsartikeln ur DN som jag valt. Jag har även använt mig av två färskare artiklar från aftonbladet om samma fall. Vad som hänt är att barnmorskan Ellinor Grimmark sökt ett arbete inom Jönköpingsregion varpå hon nekades arbete på samtliga 3 sjukhus i regionen då hon berättade att hon inte kan utföra aborter på grund av hennes kristna tro. Kvinnan tycker att Jönköpings region begår ett diskrimineringsbrott genom detta och anser att det kränker hennes religion och samvets-frihet. Både diskrimineringsombudsmannen och Jönköpings tingsrätt har dock beslutat att hon inte har diskriminerats. Till sist prövades även fallet i arbetsrättsdomstolen, den 12 april 2017 och även där slogs det fast att kvinnan inte har diskriminerats enligt svensk lag.

En följd är att nyheten skapat uppmärksamhet kring ämnet abort och vårdsvägran från andra länder. Många stödjer kvinnans sätt att se på saken, utomlands främst. Till exempel dras fallet med hjälp av lobbyorganisationen ADF; Alliance Defending Freedom mot europadomstolen. Där hoppas man... Köp tillgång för att läsa mer

Barnmorska stämmer landstinget – vill inte genomföra aborter | Nyhetsanalys

[0]
Inga användarrecensioner än.