Barns socialisation in i könsroller | Analys

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Sociologi
  • A
  • 3
  • 1855
  • PDF

Barns socialisation in i könsroller | Analys

En analys av hur barns socialisation in i könsroller påverkas av medier och tv-serier. Eleverna har valt att analysera mediernas del i socialisationen genom att undersöka hur maskulinitet och femininitet framställs i barnserierna Ben 10, X-men Evolution och Powerpuff-pinglorna på Cartoon Network. Arbetet tar utgångspunkt i följande frågeställning: Hur framställs män (maskulinitet) och kvinnor (femininitet) i barnserier och hur kan det bidra till barnens könssocialisation?

Notera att det finns brister i källhänvisningen.

Lärarens kommentar

I din text presenterar du en väl avgränsad och tydlig frågeställning rörande hur maskulinitet och femininitet presenteras i barnserier och hur detta kan tänkas påverka barnens skapande av såväl som införlivande av könsnormer. Du förhåller dig till gruppens empiri såväl som att på ett säkert vis förhåller dig till relevant teori, lyfter fram komplexa samband och drar med teoretisk tyngt välgrundade slutsatser.

Innehållsmässigt A, men ofullständigt arbete då källförteckning saknas.

Innehåll

Hur den tertiära socialisationen påverkar barns könssocialisation

- Begreppen som kommer vara i fokus
- Könssocialisation i serierna
- Manliga förebilders påverkan på barnet
- Social konstruktionismens påverkan på barnenens tänkande
- Analys

Utdrag

En av de första sakerna man märker när man tittar närmare på dessa tre tv-serierna är att ingen av dem har en speciell genomstrålning av de stereotypiska könsrollerna. Man kan dock se skillnader mellan de olika karaktärerna i deras beteende, utseende och egenskaper. Vissa karaktärer lutar mer mot ett stereotypiskt håll än vad andra gör. Utav alla dessa serier ser man det nog tydligast i X-men Evoloution, där en av huvudkaraktärerna Wolverine har ett beteende som är väldigt aggressivt, han är... Köp tillgång för att läsa mer

Barns socialisation in i könsroller | Analys

[0]
Inga användarrecensioner än.