Barns språkutveckling på dagis och i förskolan | Svenska 3

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
 • Svenska 3
 • Inget betyg givet
 • 8
 • 2180
 • PDF

Fördjupningsarbete: Barns språkutveckling på dagis och i förskolan | Svenska 3

Ett kortare fördjupningsarbete som undersöker dagis och förskolans påverkan på barns språkutveckling. Fokus ligger bland annat på de estetiska verktyg som används och hur det gynnar barnens och dess utveckling för kommunikation i det senare livet. Eleven tar utgångspunkt i följande frågeställning:

- Vad har dagis respektive förskola för påverkan på barns språkutveckling?

Innehåll

- Inledning
- Förskolans påverkan på barns språkutveckling
- Fortsättning av förskolans påverkan på barns språkutveckling
- Analys
- Källförteckning

Utdrag

"Inledning:
Jag har valt att skriva ett arbete som kommer till att handla om barns språkutveckling. Jag är själv gravid och skall snart föda och jag tyckte att det vore intressant om jag lärde mig om just barns språkutveckling. Jag kommer till att begränsa mig till barn upp till förskoleåldern.

Varför är det ens viktigt att arbeta med barns språkutveckling? Mitt syfte med mitt arbete är att se om skolan har någon påverkan på barns språkutveckling, som de medvetet använder sig utav och vad föräldrarna har för betydelse för språkutvecklingen.

Min frågeställning är:
Vad har dagis respektive förskola för påverkan på barns språkutveckling?

Med hjälp utav mitt arbete och mina undersökningar så vill jag ha svar på min frågeställning, för att få en uppfattning om dagis/förskolans respektive föräldrarnas roll och samverkan i barns språkutveckling. Jag tänker på om barn måste ha med sig något hemmifrån för att klara en god språkutveckling och att en rad olika faktorer måste spela roll för främjandet utav barnens språkutveckling. Pedagogerna måste ha någon slags kunskap , som barnen, förväntas sig komma med till verksamheten. Men det måste även finnas någon slags interaktion mellan förskola/pedagog respektive föräldrar. Barnen tillbringar i stort sett hela dagen med pedagogerna och det största ansvaret måste ju ligga på pedagogerna. Därför anser jag att kunskap och erfarenhet bör ha en gemensam uppträdande med respektive barns föräldrar. Detta kommer både ni och jag få svar på under uppsatsens gång!"... Köp tillgång för att läsa mer

Barns språkutveckling på dagis och i förskolan | Svenska 3

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2015-09-09
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Denna tycker jag var bra, den hade mycket information som hjälpte mig med mitt skolarbete.
 • 2014-10-19
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Fin skrivet, lätt att förstå och var väl strukturerat