Barns utveckling och utvecklingsfaser | Utredande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Barn- och fritidsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
 • Annat
 • MVG
 • 7
 • 1965
 • PDF

Barns utveckling och utvecklingsfaser | Utredande text

En utredande text som undersöker olika stadier i ett barns utveckling. Fokus ligger på olika typer av utvecklingsområden, utvecklingsfaser, utvecklingsbehov och språkutveckling. Vidare så beskriver eleven även mål från läroplan vad gäller språkutveckling.

Lärarens kommentar

Välutfört!

Innehåll

UTVECKLINGSOMRÅDEN

De olika utvecklingsområdena
- Fysisk utveckling
- Motorisk utveckling
- Intellektuell utveckling
- Emotionell utveckling
- Social utveckling
- Språkets utveckling

Utvecklingsfaser
- 2 års åldern
- 4 års åldern
- 5 års åldern
- 7 års åldern
- 9 års åldern

Olika behov i utvecklingsfaserna
- 1-3 års åldern
- 4-5 års åldern
- 6 års åldern
- 7-9 års åldern
- 10-12 års åldern

Språkutveckling
- 1-3 års åldern
- 3-6 års åldern
- 4-5 års åldern
- 5-6 års åldern

Språkutveckling - Mål från läroplan

Källförteckning

Utdrag

"4 års åldern: Här har man många frågar. Barnen under den här utvecklingsfasen vill veta varför och hur vissa saker fungerar. Nyfikenheten är stor men man har dock lite mer förståelse för saker omkring. Barn i den här ålder vill oftast göra det de kommer på men glömmer på vägen när de har något projekt. De börjar förstå veckodagar och årstider och man börjar prata mer och böjer sina ..."... Köp tillgång för att läsa mer

Barns utveckling och utvecklingsfaser | Utredande text

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2017-01-17
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  toppen, lätt att förstå och väl strukturerad .
 • 2014-08-27
  Skriven av Elev på Årskurs 8
  Det är bra, sista delen