Barnsoldater i Afrika | Gymnasiearbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
 • Gymnasiearbete
 • Godkänt
 • 14
 • 3656
 • PDF

Gymnasiearbetet: Barnsoldater i Afrika | Gymnasiearbete

Ett gymnasiearbete vars syfte är att utreda vad en barnsoldat egentligen är, samt hur barnen rekryteras och soldatsskapets påverkan på barnen. Arbetet fokuserar på barnsoldater i Afrika och tar utgångspunkt i följande frågeställningar:

• Vem är en barnsoldat?
• Hur förvandlas de till barnsoldater?
• Vilka eventuella konsekvenser har dessa processer på barnens fortsätta utveckling?

Innehåll

Barnsoldater i Afrika

1.1 Inledning
1.2 Syfte
1.3 Frågeställningar
1.4 Metod
1.5 Material
1.6 Avgränsningar
1.7 Disposition
Begreppsdefinitioner
2.0 Bakgrund
2.1 Barnsoldater, de nya krigarna.
2.2 Barnsoldater i Afrika
2.3 Rekryteringen
2.4 Ishmael Beahs rekrytering
2.5 Indoktrineringen och träningen
2.6 Konsekvenser av dessa processer
3.0
Sammanfattning
Diskussion
Källförteckningen

Utdrag

Barnsoldaterna är de nya krigarna ute i stridsfältet. I början av tjugohundratalet etablerades en ny metod för krigsföring. Det har blivit så pass vanligt att det nu uppfattas som en ny strategi i strider för de väpnade styrkorna. Det uppfattas som en helt ny doktrin för krigföring. Användningen av barnsoldater är mer omfattande än den uppmärksamhet den får. I mer än tre fjärdedelar av de... Köp tillgång för att läsa mer

Barnsoldater i Afrika | Gymnasiearbete

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2017-02-11
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Hoppas du fick godkänt, verkar som en svär ämne
 • 2016-12-13
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Väldigt bra men kan bli bättre

Material relaterade till Barnsoldater i Afrika | Gymnasiearbete.