Barnsoldater | Inlämningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 1
  • Samhällskunskap 1b
  • A
  • 2
  • 1201
  • PDF

Barnsoldater | Inlämningsuppgift

En inlämningsuppgift där eleven skriver om vad fenomenet barnsoldater är och vad dess bakomliggande idéer är samt hur det är kopplat till folkrätten. Den handlar även om orsaken till rekrytering och användningen av barnsoldater.

Lärarens kommentar

"Du har utförligt och nyanserat beskrivit problemet med barnsoldater utifrån olika sätt att se på fenomenet och du kopplar fenomenet till folkrätten och förklarar hur folkrätten fungerar. Du lyfter fram olika orsaker ur olika perspektiv, utförligt och nyanserat."

Studienets kommentar

Notera att det saknas källor.

Utdrag

Jag har valt att skriva om barnsoldater som är ett stort problem i modern tid. Idag finns det ungefär 300,00 barnsoldater i värden. Enligt Unicef är en barnsoldat ett barn eller ungdom under 18 års ålder som direkt eller indirekt deltar i väpnad styrka i krig eller annan väpnad konflikt. Oftast tror man att barnsoldater förknippas bara med Afrika men det finns barnsoldater över hela världen.

Det finns flest barnsoldater i Sudan, Paraguay, Afghanistan, Burma, Colombia och Sierra Leone i Afrika. Det ä dock Afrika som har flest barnsoldater eftersom det är fattigt där och det är lätt att kidnappa barnen, de har även mycket politiska konflikter. År 2004 var det cirka 100,000 barn som var soldater, bara i Afrika. De flesta av dessa barnsoldater är involverade i någon form av beväpnad politisk organisation som använder våld för att framföra sina åsikter och tankar.

Rekrytering av barnsoldater sker på olika sätt och även motiven kan vara olika. Eftersom barn anses vara billig arbetskraft ser regering och rebeller barnen som billiga ersättare till vuxna soldater. Det vanligaste sättet barn rekryteras på är när militärstyrkor passerar byar och använder tvång och våld, det kan också rekryteras barnen genom flyktingläger, där barn är mer utsatta på grund av splittrade familjer och har svårt att ta hand om sig själva.
Även fast de flesta barnsoldater rekryteras genom våld och tvång finns det faktiskt barn som ansluter sig frivilligt men det brukar vara barn som flyr från något som t.ex. daglig fattigdom, grupptryck eller även ..... Köp tillgång för att läsa mer

Barnsoldater | Inlämningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.